Hoppa till innehållet
Albin Nilsson
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Luleåstudent vinnare av Lilla Polhemspriset

Publicerad: 27 september 2017

Luleå tekniska universitets Albin Nilsson är årets vinnare av Lilla Polhemspriset för bästa examensarbete på civilingenjörsnivå.

Lilla Polhemspriset är Sveriges Ingenjörers årliga pris för bästa examensarbete på civilingenjörsnivå. Priset, som delades ut för första gången 1990, består av 50 000 kronor som delas ut på Polhemsfesten den 19 oktober.

2017 års vinnare är Albin Nilsson, för sitt examensarbete ”Våt granulering av karbonatiserad bioaska”, utfört vid Luleå tekniska universitet. Det är första gången som ett exjobb vid Luleå tekniska universitet får denna prestigefyllda utmärkelse.

– Det här var en mycket trevlig överraskning måste jag säga! Jag fick tidigare, redan i våras, reda på att jag var nominerad, och bara det var stort för mig. Att jag skulle få priset var dock inget jag hade trott på. Att nu få reda på att jag är den som faktiskt blir tilldelad priset känns riktigt hedrande, och såklart riktigt kul, säger Albin Nilsson som studerat kemi- och bioprocessteknik på universitetet.

Från skogsindustrins fastbränslepannor, liksom från kommunala biokraftvärmeverk, faller stora mängder aska som innehåller värdefulla mineraler och som därför kan användas till skogsgödsling. Askan kan användas för att uppgradera biogas till fordonsgas genom att ta upp svavelväte och koldioxid från biogasen, vilket ger en karbonatiserad aska. För att praktiskt kunna återföra den karbonatiserade askan till skogen krävs att den finns som granulat i lämplig storlek.

– Jag kunde i mitt examensarbete visa att våt granulering, med endast minimal tillsats av bentonit, är en lämplig metod att använda för att öka produktstorleken, säger Albin Nilsson.

Erfarna ingenjörer i juryn

Lakegenskaperna, vilket är viktiga egenskaper hos den slutgiltiga askprodukten, påverkades inte av granuleringen, eftersom solida bryggor av kalciumhydroxid binder samman granuler med enbart karbonatiserad aska. Dessa bindningar bryts snabbt upp vid kontakt med vatten, vilket frilägger askpartiklarna från granulstrukturen.

Nomineringarna till Lilla Polhemspriset görs av Sveriges lärosäten, som har möjlighet att nominera två arbeten vardera. Bedömningen av de inkomna arbetena utförs av Lilla Polhemspriskommittén som består av erfarna ingenjörer.

– Albin är enormt begåvad och lyckades med någonting som ytterst få skulle kunna klara av. Inom enbart tre veckor lyckades han ta åt sig granuleringsteorin, få ordning på utrustningen, skräddarsy granuleringsparametrarna för askan i samband med en statistisk studie samt bygga en enkel provningsapparatur och därmed mäta styrkan hos granulerna. Han stötte förstås på olika sorts problem, men löste alla på bästa möjliga sätt. Albin är en värdig vinnare, säger Johanne Mouzon, biträdande professor i kemiteknik vid Luleå tekniska universitet.

Examensarbetet utfördes på uppdrag av Processum i Örnsköldsvik.

– Vi gratulerar Albin Nilsson till att fantastiskt genomfört examensarbete. Resultatet är intressant och fyller en viktig lucka i vårt utvecklingsarbete att nyttiggöra de stora mängder aska som genereras i skogsindustrin och i bioeldade värmeverk. Genom att askan först renar biogas och sedan blir skogsgödsel gör den dubbel nytta, säger Gunnar Westin, affärsutvecklare på RISE Processum i Örnsköldsvik och handledare för examensarbetet.

I media

Johanne Mouzon

Mouzon, Johanne -

Telefon: 0920-491960

Taggar