Hoppa till innehållet

Samverkande företag

Publicerad: 21 december 2017

Civilingenjörsprogrammet Hållbar process- och kemiteknik samverkar med ett antal världsledande företag.

LKAB

”LKAB är en ledande internationell högteknologisk mineralkoncern. Vår vision är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Att samarbeta med Luleå tekniska universitet, Sveriges och en av Europas ledande läro- och forskningssäte inom våra teknikområden är en självklarhet för oss. Efterfrågan på kompetenta ingenjörer och forskare kommer alltid finnas hos LKAB och Hållbar process-och kemiteknik är definitivt en av de utbildningar som vi tror på. LKABs förväntan på Hållbar process-och kemiteknik är att utbildningen examinerar de ingenjörer som lyfter vår mineralbransch till nya nivåer i framtiden och bidrar till att LKABs produkter ses som ledande av våra kunder."

AnnChristine Lindgren, Chef LKAB HR Shared Services

Jernkontoret

”Hållbarhet i processer och produkter kommer att vara helt avgörande för alla tillverkande företag i framtiden. Stålindustrins produkter är hållbara sedan länge, nu satsar industrin också på att göra processerna hållbara, t.ex. med den stora satsning på att utveckla koldioxidfri vätgasreduktion av järnmalm som SSAB, LKAB och Vattenfall gör. Också digitaliseringen kommer att förändra all industri, inklusive stålindustrin. För att kunna genomföra sådana förändringar behövs välutbildad personal mera än någonsin, därför välkomnar Jernkontoret satsningen på Hållbar process- och kemiteknik.”

Gert Nilson, Teknisk direktör

Se filmen
"It's About Materials" från Jernkontoret nedan:

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Smurfit Kappa

”Smurfit Kappa är världsledande inom pappersbaserade förpackningar. Vi är ett internationellt och högteknologiskt företag som täcker hela kedjan från papperstillverkning till design och produktion av praktiska och innovativa produkter. Smurfit Kappa är engagerade i förnybara råvaror och arbetar ständigt för att effektivisera och utnyttja råvaran på ett energieffektivt sätt. Företaget är representerat i 34 länder med 45 000 anställda runt om i världen.

Vår bransch och våra produkter är i ständig utveckling och vi ser den nya utbildningen Hållbar Process- och Kemiteknik som en viktig kompetens för vår fortsatta utveckling. Med din kompetens, i kombination med ett engagemang och driv, kan du bli en viktig kugge i vår fortsatta utveckling när det gäller nya produktionsmetoder och processer inom papperstillverkning.”

Åsa Rundgren, HR chef

Swerea MEFOS

”Swerea MEFOS arbetar med industrinära forskning, bland annat inom processmetallurgi, miljö- och energiteknik för stål- och metallindustrin. Kunderna kommer från hela världen, och vi har ett stort nätverk med många internationella kontakter.

Våra forskare drivs av viljan att förändra och skapa en mer hållbar värld. Lägre energiförbrukning, bättre resursutnyttjande och mindre utsläpp är frågor som engagerar, och industrins och samhällets behov ger oss spännande utmaningar varje dag!

Ingenjörer från programmet Hållbar process- och kemiteknik kommer att utgöra en viktig rekryteringsbas för oss och göra oss ännu starkare i vår strävan att bidra till att lösa de globala utmaningarna.”

Karin Edfast, Kommunikationsansvarig

BillerudKorsnäs

”BillerudKorsnäs deltar som samverkansföretag för att värna om en kvalitativ utbildning som formar kompetenta och innovativa ingenjörer. Inom vår verksamhet ryms exempelvis framställning och utveckling av förnyelsebart förpackningsmaterial och produkter, rening och återvinning av kemikalier samt att vår skogsråvara utvinns hållbart. Totalt handlar det om verksamheter som bidrar till att minimera vår negativa, och maximera vår positiva, påverkan inom hållbarhetsområdet. Även Dina resurser är viktiga för vårt hållbara resursutnyttjande.

Sedan en tid tillbaka samarbetar vi med flera studenter från utbildningen som med nya perspektiv hjälper oss att utveckla företagets produkter, en kontakt som vi är mycket måna att upprätthålla. Med din kompetens och vår erfarenhet kan vi tillsammans utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid.”

Mona Harila, HR-chef BillerudKorsnäs Karlsborg

SSAB

"SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB erbjuder produkter, utvecklade i nära samarbete med kunderna för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. Våra medarbetare är nyckeln till vår framgång och Du som studerar till civilingenjör inom Hållbar process- och kemiteknik kommer att få en kompetens som hjälper oss i vår utveckling. Vi är tacksamma över Ditt intresse för teknik och naturkunskap och är mån om att dina studier blir så bra som möjligt, förhoppningsvis finner du också SSAB som ett spännande och intressant företag. Därför har vi engagerat oss som samverkansföretag."

Margareta Rönnqvist, Avdelningschef Teknik och processutveckling SSAB Luleå

Metso

”Metso är ett världsledande industriföretag som erbjuder utrustning och tjänster för hållbar bearbetning av naturresurser och hållbara resursflöden inom gruv-, ballast-, återvinnings- och processindustrin. Med våra unika kunskaper och innovativa lösningar hjälper vi kunderna att effektivisera verksamheten, minska riskerna och öka lönsamheten. Metso har försäljning och service i hela landet från Kiruna i norr till Trelleborg i syd.  Globalt är Metso verksamma i 50 olika länder med över 12000 anställda.

Metso har hög service och processkunskap för hela värdekedjan inom gruvdrift, från gruva till färdigt mineralkoncentrat och pellets. Vår långa erfarenhet tillsammans med vår ständigt pågående utveckling inom utrustning, process och automation är grunden för vår ställning som ledande teknikleverantör inom gruvindustrin. För vår fortsatta utveckling söker vi folk som har rätt utbildning och tankesätt för en hållbar teknik och framtid, något som du som ingenjör från Hållbar Process- och Kemiteknik kan bidra med.”

Pejman Oghazi, Global Produktchef Sedimentation

Boliden

”Boliden är ett anrikt gruv- och metallurgiföretag med rötterna i Sverige. Koncernen är idag en betydande internationell aktör inom råvaruproduktion och återvinning, med gruvor och smältverk i Sverige, Finland, Norge och Irland. Vår framtida kompetensförsörjning är viktig både för våra driftanläggningar och vår verksamhet inom forskning och utveckling. Vi har därför valt att delta som samverkansföretag till utbildningen Hållbar Process- och Kemiteknik vid Luleå Tekniska Universitet. Denna utbildning är unik i Sverige genom att erbjuda en bred kunskapsbas inom mineralteknik, metallurgi, kemi- och miljöteknik, d.v.s. precis de områden som utgör Bolidens kärnverksamhet. Som framtida ingenjör med kompetens inom dessa områden önskar vi dig välkommen till en spännande och dynamisk bransch i nyckelposition för omställningen till ett hållbart samhälle. ” 

Mikael Staffas, VD och koncernchef Boliden