Hoppa till innehållet

Civilingenjör Hållbar process- och kemiteknik

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Vill du bidra till utveckling av ny teknik och miljöanpassade processer genom en stark grund i kemi är det här en utbildning för dig. Praktik, studieresor och företagsprojekt ger viktiga kontakter inför arbetslivet. Bli del av lösningen med efterfrågad unik kompetens på en global arbetsmarknad.

Programmets kurser och nära samarbete med företag ger dig verktyg att bli en attraktiv ingenjör med karriärmöjligheter som processingenjör, teknikutvecklare, konsult eller beslutsfattare inom industri, akademi eller myndigheter. Under utbildningen får du lära dig vad som behövs för omställningen till en klimatsmart processindustri och för framtagandet av produkter till samhället.

Utbildningens innehåll

Framtidens avancerade teknologi och den gröna omställningen kräver strategiska metaller, kemikalier och bränslen som tillverkas fossilfritt i miljöanpassade resurseffektiva processer. Inriktningen kemi- och bioprocessteknik öppnar upp för en bred arbetsmarknad exempelvis inom processindustrier som pappersbruk och branscher där kemi har en central roll för produktion av bränslen-, kosmetika-, livsmedel och läkemedel, samt batterier. Väljer du inriktningen mineralteknik och metallurgi, med fokus på metallutvinning, som är en unik utbildning i Sverige och en av få i Europa, får du unik och internationellt efterfrågad kompetens för framställning av metaller och mineraler för bland annat avancerade elektronikprodukter och batterier, för produktion och lagring av förnybar elektricitet, samt elbilar. Fossilfri ståltillverkning är också ett växande område där du kan bidra till teknikutvecklingen.

Genom praktik, studieresor och skarpa företagsprojekt får du tidigt inblick i möjliga karriärvägar, samt värdefulla erfarenheter och kontakter inför arbetslivet. I början av dina studier ges en översiktskurs där utbildningens upplägg och inriktningar introduceras. Du får också göra en studieresa till företag som hanterar några av de processer som kursen behandlar. Under första året läser du grundläggande kurser i matematik, kemi, fysik, geologi och ekonomi som ger en stabil grund inför kommande studier och arbetsliv.

Andra och tredje året tillkommer kurser i råvaruekonomi och miljöanalys, flera kemikurser samt mer tillämpade programspecifika kurser i kemiteknik, metallurgi och mineralteknik, som förbereder dig för kommande kurser på avancerad nivå och en karriär som ingenjör inom process- och kemiteknik.

De sista två åren specialiserar du dig inom en av programmets inriktningar, kemi- och bioprocessteknik eller mineralteknik och metallurgi,  men du har även möjlighet att få viss kompetens inom båda inriktningarna. Under praktiken som inleder årskurs fyra får du chansen att använda dina kunskaper från de tre första åren i spännande processrelaterade projekt och arbetsuppgifter. Praktikperioden är mycket uppskattad av både studenter och företag. Den ger inspiration och motivation inför fortsatta studier och ger dig värdefulla kontakter för framtida jobb och praktisk erfarenhet av ingenjörsyrket.  Du har även möjlighet till utbytesstudier, praktik eller examensarbete utomlands.  

Inriktningar

Kemi- och bioprocessteknik 
Inriktningen ger dig den kemitekniska kompetens som behövs för att kunna utveckla nya miljövänliga och hållbara processer. Under utbildningen använder du våra moderna laboratorier och får också inblick i vår framstående forskning för den gröna omställningen. Bioprocessteknik är ett snabbt växande område där skog och andra förnybara råvaror används för framställning av olika värdefulla produkter, som biobaserade kemikalier, bränslen, och material. Efterfrågan på kompetens inom områden som elektrokemi ökar också genom behovet av bland annat batteriutveckling.  

Mineralteknik och metallurgi  
Behovet av nytänkande ingenjörer med process- och kemikunskaper som kan driva och utveckla produkter och processer för framtiden är stort och öppnar upp för flera olika karriärmöjligheter i Sverige, Europa och hela världen. Stora mängder av mineraler och metaller krävs inom den gröna omställningen för produktion av förnybar energi, energilagring, elektrifiering av transporter och högteknologiska produkter både för industrin och i hemmen, samt för utvecklingen av fossilfri ståltillverkning. Som ingenjör inom mineralteknik och metallurgi jobbar du exempelvis med utvinning och återvinning av mineral och metaller, tillvaratagande av biprodukter, minimering av utsläpp och energianvändning.Var kan jag jobba?

Intresset att utveckla nya miljöanpassade processer, material och teknologi ökar, det ses som nödvändigt för företag och samhället. Tidigare studenter arbetar som forskare, processingenjörer och konsulter, till beslutsfattare inom industri och myndigheter. Du kommer jobba med ingenjörer och andra yrkesgrupper i den egna organisationen, såväl kollegor på andra företag i Sverige, Europa och världen för att lösa industrins och samhällets utmaningar.

Anmälan
Civilingenjör Hållbar process- och kemiteknik
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-85007
2023-04-17
25

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Anmälan öppnar 2023-03-15

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Lena Sundqvist-Öqvist

Lena Sundqvist-Öqvist, Biträdande professor

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492045