Hoppa till innehållet

Civilingenjör Hållbar process- och kemiteknik

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Vill du arbeta med att ta fram ny hållbar teknologi och miljöanpassade processer kan den här utbildningen passa dig. Du inriktar dig mot kemi- och bioprocessteknik eller mineralteknik och metallurgi. Genom praktik, studieresor och företagsprojekt får du tidigt värdefulla kontakter inför arbetslivet.

Under utbildningen lär du dig att använda och utveckla de processer som krävs för framtidens hållbara material- och resursanvändning. Ett väl inarbetat samarbete inom utbildningen med företag har syftet att du ska bli en självständig och attraktiv ingenjör på arbetsmarknaden efter examen. Inriktar du dig mot kemi- och bioprocessteknik får du tillgång till en bred arbetsmarknad. Med inriktningen mineralteknik och metallurgi får du en utbildning som är unik i Sverige, och en av få i Europa. Bägge inriktningarna öppnar möjligheter för en internationell karriär.

Utbildningens innehåll

Det första året inleds med en översiktskurs där utbildningen och dess inriktningar introduceras, vi gör även en studieresa till flera olika företag. Resten av första läsåret har du grundläggande kurser i matematik, kemi, fysik, geologi och ekonomi. Det är kurser du läser för att få en grund som förbereder dig inför kommande studier och arbetsliv som ingenjör.

Andra och tredje året tillkommer kurser i råvaruekonomi, miljöanalys samt mer tillämpade kurser i kemiteknik, metallurgi och mineralteknik. De här kurserna förbereder dig för de återstående studierna och för arbetslivet som ingenjör inom process- och kemiteknik. De sista två åren specialiserar du dig sedan inom en av programmets inriktningar.

Praktiken under årskurs fyra kan omfatta upp till en hel termin och är mycket uppskattad av både studenter och företag. Den ger dig värdefulla kontakter och praktisk erfarenhet av ingenjörsyrket, det finns även goda möjligheter att utföra praktik eller examensarbete utomlands.

Denna utbildning för civilingenjör, hållbar process- och kemiteknik, ger en bred grund för att arbeta som ingenjör inom olika branscher kopplat till processteknik och kemiteknik.

Inriktningar

Kemi- och bioprocessteknik
Inriktningen syftar till att ge grundkompetens inom kemi- och bioprocessteknik, för att därigenom kunna delta i utvecklingen av nya miljövänliga och hållbara processer. Bioprocessteknik är ett snabbt växande område där skog och andra förnybara råvaror används för framställning av olika värdefulla produkter, som biodrivmedel och nedbrytbara material. Efterfrågan på kompetens inom områden som elektrokemi är också snabbt ökande genom behovet av bland annat batteriutveckling.

Under utbildningen använder du våra moderna laboratorier och får då också kontakt med vår framstående forskning. Inriktningens kurser behandlar också traditionella kemitekniska processer som katalys och papperstillverkning. Kemi- och processindustri, konsult-, forsknings- och utvecklingsföretag är stora arbetsgivare.

Mineralteknik och metallurgi

Utvecklingen av avancerade elektronikprodukter och elbilar kräver mineral och metaller, ett annat område under snabb utveckling är fossilfri ståltillverkning. Behovet av nytänkande ingenjörer med process- och kemikunskaper som kan driva och utveckla produkter och processer för framtiden är därför stort. I inriktningen där teori varvas med projektarbete och praktik får du de verktyg som du behöver för att kunna delta och leda detta arbete. 

Som ingenjör inom det här området jobbar du exempelvis med utvinning och återvinning av mineral och metaller, tillvaratagande av biprodukter, minimering av utsläpp och energianvändning. Inriktningen har en internationell prägel genom samarbete med olika aktörer i Europa och övriga världen. Du får en bred bas för arbete inom bland annat metallurgi-, mineral-, gruv- och återvinningsindustrin.

Var kan jag jobba?

Arbetsmarknaden förväntas vara god under många år framåt. Intresset för att utveckla nya miljöanpassade processer, material och teknologi ökar, då behov finns både inom företag och i övriga samhället. Ny lagstiftning verkar också starkt drivande på det här området. Arbetsmarknaden är global och tidigare studenter arbetar som allt från processingenjörer och konsulter, till beslutsfattare inom industri och myndigheter.

Anmälan
Civilingenjör Hållbar process- och kemiteknik
Luleå, Normal, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-85000
2022-04-19
25

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Öppen för sen anmälan
Ansök här

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Lena Sundqvist-Öqvist

Lena Sundqvist-Öqvist, Biträdande professor

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492045