Hoppa till innehållet

Civilingenjör Hållbar process- och kemiteknik

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Hållbar process- och kemiteknik är för dig som vill utveckla ny teknik och miljöanpassade processer och har ett intresse för kemi. Utbildningen ger dig inte bara en möjlighet att bidra till samhällets gröna omställning utan också en unik och efterfrågad kompetens på en global arbetsmarknad.

Den gröna omställningen kräver många olika strategiska metaller, kemikalier och bränslen tillverkade i fossilfria miljöanpassade resurseffektiva processer. Under utbildningen får du lära dig vad som behövs för omställningen till en klimatsmart processindustri och framtagandet av hållbara produkter till samhället. Du blir en viktig del av arbetet som processingenjör, teknikutvecklare, konsult eller beslutsfattare inom industri, akademi eller offentlig sektor.
Här är några spännande exempel på vad du som civilingenjör inom hållbar process- och kemiteknik kan bidra med:
  • Skapa miljöanpassade förutsättningar : Du kan vara med och utveckla nya miljöanpassade processer, material och teknologi för företag och samhället.
  • Utveckla framtidens industri: Du kan med fokus på metallutvinning bidra med en unik och internationellt efterfrågad kompetens för framställning av metaller och mineraler, för bland annat avancerade elektronikprodukter och batterier, för produktion och lagring av förnybar elektricitet, samt elbilar.
  • Skapa nya lösningar med kemi: Du kan röra dig på en bred arbetsmarknad inom processindustrier och branscher där kemi har en central roll som t.ex. produktion av bränslen, kosmetika, livsmedel, läkemedel, batterier och pappersprodukter.

Utbildningens innehåll

  Utbildningen ger dig en helhetssyn och förståelse av de olika användningsområdena för kemi. Du lär dig om hur kemiteknik används och implementeras i flertalet av vårt samhälles basindustrier och för att ta fram olika produkter för att tillgodose samhällets resursbehov. Du får även en betydligt bredare möjlighet till en varierad karriär efter denna utbildning i och med inslag av även kurser i metallurgi (kemin bakom metallframställning) och mineralteknik. Programmets praktik, studieresor och nära samarbete med industrin ger dig många tillfällen att träffa och jobba med potentiella arbetsgivare under din studietid.  

Under de tre första åren lär du dig grundläggande ingenjörskunskap och läser bland annat kurser inom kemi, matematik, fysik, geologi och ekonomi. Du har också en översiktskurs där du får veta mer om olika tekniska områden och processer som du kommer att få lära dig mer om under utbildningen som kan bli ditt framtida arbete efter examen. Kursen inkluderar även en studieresa till företag som hanterar några av de processer kursen behandlar. Vidare lär du dig om råvaruekonomi och i en kurs i miljöanalys får du prova på olika roller som är delaktiga när företag söker miljötillstånd. Sedan fördjupar du dig inom fler kemikurser och tillämpade kurser i kemiteknik, metallurgi och mineralteknik. 

Under fjärde och femte året går du kurser inom vald inriktning, du har även möjlighet att få viss kompetens inom båda inriktningarna. Under praktiken som inleder årskurs fyra får du använda dina kunskaper i spännande processrelaterade projekt och arbetsuppgifter. Under inriktningsåren kan du också genomföra projekt gentemot företag. Studenter har bland annat forskat för att minska miljöpåverkan från restprodukter, samt möjliggöra att de kan användas som produkter eller råmaterial för metallframställning. Eller så har de jobbat med metoder för återvinning av Li-jonbatterier, en förutsättning för elektrifiering av transportsektorn. Du läser också valfria kurser som du väljer efter intresse.  Studierna avslutas med ett examensarbete som du kan göra i samarbete med en potentiell framtida arbetsgivare.

För dig som vill studera utomlands finns stora möjligheter att göra delar av utbildningen på något av våra partneruniversitet. Många av våra studenter väljer till exempel att studera någonstans i Europa, Asien eller Nordamerika. 

Inriktningar

Kemi- och bioprocessteknik 
Inriktningen ger dig den kemitekniska kunskapen som behövs för att kunna utveckla nya miljövänliga och hållbara processer. Under utbildningen använder du våra moderna laboratorier och får inblick i vår framstående forskning för den gröna omställningen. Bioprocessteknik är ett snabbt växande område där skog och andra förnybara råvaror används för framställning av olika värdefulla produkter, som biobaserade kemikalier, bränslen, och material. Efterfrågan på kompetens inom områden som elektrokemi ökar också genom behovet av bland annat batteriutveckling.  

Mineralteknik och metallurgi  
Stora mängder av mineraler och metaller krävs inom den gröna omställningen för produktion av förnybar energi, energilagring, elektrifiering av transporter och högteknologiska produkter både för industrin och i hemmen, samt för utvecklingen av fossilfri ståltillverkning där du kan bidra till teknikutvecklingen. Som ingenjör inom mineralteknik och metallurgi jobbar du exempelvis med utvinning och återvinning av mineral och metaller, tillvaratagande av biprodukter, minimering av utsläpp och energianvändning. Den här inriktningen ger en unik utbildning i Sverige och en av få i Europa som ger dig unik och internationellt efterfrågad kompetens för framställning av metaller och mineraler. 

Karriärmöjligheter

Som civilingenjör inom hållbar process- och kemiteknik har du efterfrågad unik kunskap och kompetens på en global arbetsmarknad. Studenter börjar sin karriär i roller som bland annat processingenjör, teknikutvecklare och konsult, eller påbörjar en karriär mot att bli forskare. Senare i karriären är det vanligt med jobb som forskare, projektledare eller beslutsfattare inom industri och myndigheter. Tidigare studenter jobbar bland annat på företag som LKAB, Boliden, Swerim, AstraZeneca, Biototal AB, BillerudKorsnäs, NorthVolt, Metso, SmurfitKappa, Swerea MEFOS, Jernkontoret, AFRY, Sweco och SSAB.

Anmälan
Civilingenjör Hållbar process- och kemiteknik
Luleå, Normal, Hösten 2024

Startdatum 2024-09-02, v.36 2024
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-85000
2024-04-15
25

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Anmälan öppnar 2024-03-15

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Lena Sundqvist-Öqvist

Lena Sundqvist-Öqvist, Biträdande professor

Organisation: Processmetallurgi, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492045