Civilingenjör Hållbar process- och kemiteknik

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Ett hållbart samhälle ställer höga krav på nya miljöanpassade tillverknings- och återvinningsprocesser. Du väljer att inrikta dig mot Kemi- och bioprocessteknik eller mot Mineralteknik och metallurgi. Genom praktik, studieresor och företagsprojekt får du tidigt kontakter med arbetslivet.

Du lär dig att använda och utveckla de processer som krävs för framtidens hållbara råvaruförsörjning och resursanvändning. Detta görs i samverkan med ledande företag, med målet att du efter utbildningen ska vara en självständig och attraktiv ingenjör på arbetsmarknaden. Inriktar du dig mot Kemi- och bioprocessteknik får du tillgång till en bred utbildning, om du istället väljer Mineralteknik och metallurgi får du en utbildning som är unik i Sverige och en av få i Europa. Bägge inriktningarna öppnar för arbete i Europa och övriga världen.

Utbildningens innehåll

  Det första året inleds med en översiktskurs där utbildningen och dess inriktningar introduceras. Vi gör även en studieresa till flera potentiella arbetsgivare. Du läser sedan grundläggande kurser som ger dig en bred teknisk och naturvetenskaplig bas.
Andra och tredje året tillkommer kurser i råvaruekonomi, miljöanalys samt mer tillämpade kurser i kemiteknik, metallurgi och mineralteknik. De sista två åren specialiserar du dig i en av programmets inriktningar.
Praktiken i årskurs fyra är mycket uppskattad både av studenter och av företag. Praktiken ger dig värdefulla kontakter och praktisk erfarenhet av ingenjörsyrket. Det finns goda möjligheter att utföra både praktik och examensarbete utomlands. Våra studenter är hett efterfrågade och utbildningen har därför stort stöd från näringslivet.  

Inriktningar

Kemi- och bioprocessteknik
Du lär dig hur modern kemiteknisk industri fungerar och hur miljöteknik kan användas och förbättras för att utveckla hållbara processer. Bioprocessteknik är ett snabbt växande område för framställning av olika värdefulla produkter ur biomassa och andra organiska material, du får även lära dig grunderna för klassisk papper- och pappersmassatillverkning. Med denna inriktning får du också använda våra moderna laboratorier och får en god inblick i vår framstående forskning.

Mineralteknik och metallurgi
Mineral- och metallutvinning handlar i allt större utsträckning om utveckling och design av hållbara processer. Här ingår till exempel återvinning av mineral och metaller, tillvaratagande av biprodukter, minimering av utsläpp och energianvändning. Inriktningen som är unik i Sverige har en internationell prägel genom vårt samarbete med olika aktörer i Europa och övriga världen.
Utbildningen ger dig en bred bas för arbete med återvinning, nyframställning eller produktanpassning av mineral och metaller.

Var kan jag jobba?

Intresset för att miljöanpassa och utveckla mer hållbara processer ökar, både inom industrin och i övriga samhället. Ny lagstiftning verkar också starkt drivande på det här området. Arbetsmarknaden kan därför förväntas vara god under många år framåt.
Arbetsmarknaden är global och tidigare studenter arbetar som allt från processingenjör eller konsult, till beslutsfattare inom industri eller myndighet.

Anmälan
Luleå, Normal, Hösten 2018

Startdatum 2018-08-22, v.34 2018
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-85000
2018-04-16
25

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

Eller:

Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Inställd

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Lars Gunneriusson

Lars Gunneriusson, Biträdande professor

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491832
Rum: C150 - Luleå»