Civilingenjör Hållbar process- och kemiteknik

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med att ta fram nya miljövänligare tillverknings- och återvinningsprocesser. Du inriktar dig mot Kemi- och bioprocessteknik eller Mineralteknik och metallurgi. Genom praktik, studieresor och företagsprojekt får du tidigt kontakter med arbetslivet.

Du lär dig att använda och utveckla processer som krävs för framtidens hållbara råvaruförsörjning och resursanvändning. Detta görs i samverkan med ledande företag inom området, med målet att du efter utbildningen ska vara en självständig och attraktiv ingenjör på arbetsmarknaden. Inriktar du dig mot Kemi- och bioprocessteknik får du tillgång till en bred arbetsmarknad, med inriktningen Mineralteknik och metallurgi får du en utbildning som är unik i Sverige, och en av få i Europa. Bägge inriktningarna öppnar för arbete i Europa och övriga världen.

Utbildningens innehåll

Det första året inleds med en översiktskurs där utbildningen och dess inriktningar introduceras, vi gör även en studieresa till flera olika företag. Resten av första läsåret läser du grundläggande kurser i matematik, kemi, fysik, geologi och ekonomi.

Andra och tredje året tillkommer kurser i råvaruekonomi, miljöanalys samt mer tillämpade kurser i kemiteknik, metallurgi och mineralteknik. De sista två åren specialiserar du dig inom en av programmets inriktningar.

Praktiken i årskurs fyra som kan omfatta upp till en hel termin är mycket uppskattad av både studenter och företag. Den ger dig värdefulla kontakter och praktisk erfarenhet av ingenjörsyrket, det finns även goda möjligheter att utföra praktik eller examensarbete utomlands. 

Inriktningar

Kemi- och bioprocessteknik
Fokus i inriktningen är utvecklingen av nya miljövänliga och hållbara processer inom områden som kemi- och bioprocessteknik. Bioprocessteknik är ett snabbt växande område där skog och andra förnybara råvaror används för framställning av olika värdefulla produkter, som biodrivmedel, kemikalier och material. Behovet av kompetens inom området ökar därför. Inriktningens kurser behandlar också traditionella kemitekniska processer som katalys och papperstillverkning.

Under utbildningen använder du våra moderna laboratorier och får därmed en god inblick i vår framstående forskning. Kemi- och processindustrin världen över är stora arbetsgivare.


Mineralteknik och metallurgi
Utvecklingen av avancerade elektronikprodukter och elbilar kräver mineral och metaller. Här behövs det nytänkande ingenjörer med process- och kemikunskap som kan driva och utveckla processer för framtidens produkter. Detta lär du dig under utbildningen, då teori varvas med projektarbete och praktik. Som ingenjör jobbar du exempelvis med utvinning och återvinning av mineral och metaller, tillvaratagande av biprodukter, minimering av utsläpp och energianvändning. Inriktningen har en internationell prägel genom samarbete med olika aktörer i Europa och övriga världen. Du får en bred bas för arbete bland annat inom gruv-, mineral-, metall- och återvinningsindustrin.

Var kan jag jobba?

Arbetsmarknaden förväntas vara god under många år framåt. Intresset för att miljöanpassa och utveckla mer hållbara processer ökar, både inom industrin och i övriga samhället. Ny lagstiftning verkar också starkt drivande på det här området. Arbetsmarknaden är global och tidigare studenter arbetar som allt från processingenjörer och konsulter, till beslutsfattare inom industri eller myndighet.

Anmälan
Civilingenjör Hållbar process- och kemiteknik
Luleå, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-08-21, v.34 2019
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-85001
2019-04-15
25

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

Eller:

Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Lars Gunneriusson

Lars Gunneriusson, Biträdande professor

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491832
Rum: C150 - Luleå»