Hoppa till innehållet

Civilingenjör Hållbar process- och kemiteknik

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med att ta fram ny hållbar teknologi och miljöanpassade material. Du inriktar dig mot Kemi- och bioprocessteknik eller Mineralteknik och metallurgi. Genom praktik, studieresor och företagsprojekt får du tidigt värdefulla kontakter inför arbetslivet.

Du lär dig att använda och utveckla de processer som krävs för framtidens hållbara material- och resursanvändning. Ett väl inarbetat samarbete inom utbildningen med företag har syftet att du ska bli en självständig och attraktiv ingenjör på arbetsmarknaden. Inriktar du dig mot Kemi- och bioprocessteknik får du tillgång till en bred arbetsmarknad. Med inriktningen Mineralteknik och metallurgi får du en utbildning som är unik i Sverige, och en av få i Europa. Bägge inriktningarna öppnar möjligheter för arbete i Europa och övriga världen.

Utbildningens innehåll

Det första året inleds med en översiktskurs där utbildningen och dess inriktningar introduceras, vi gör även en studieresa till flera olika företag. Resten av första läsåret läser du grundläggande kurser i matematik, kemi, fysik, geologi och ekonomi.

Andra och tredje året tillkommer kurser i råvaruekonomi, miljöanalys samt mer tillämpade kurser i kemiteknik, metallurgi och mineralteknik. De sista två åren specialiserar du dig inom en av programmets inriktningar.

Praktiken i årskurs fyra som kan omfatta upp till en hel termin är mycket uppskattad av både studenter och företag. Den ger dig värdefulla kontakter och praktisk erfarenhet av ingenjörsyrket, det finns även goda möjligheter att utföra praktik eller examensarbete utomlands. 

Inriktningar

Kemi- och bioprocessteknik
Inriktningen syftar till att ge grundkompetens inom kemi- och bioprocessteknik, för att därigenom kunna delta i utvecklingen av nya miljövänliga och hållbara processer Bioprocessteknik är ett snabbt växande område där skog och andra förnybara råvaror används för framställning av olika värdefulla produkter, som biodrivmedel och nedbrytbara material. Efterfrågan på kompetens inom områden som elektrokemi är också snabbt ökande genom behovet av bland annat batteriutveckling. Inriktningens kurser behandlar också traditionella kemitekniska processer som katalys och papperstillverkning.

Under utbildningen använder du våra moderna laboratorier och får då också kontakt med vår framstående forskning. Kemi- och processindustrin världen över är stora arbetsgivare.


Mineralteknik och metallurgi
Utvecklingen av avancerade elektronikprodukter och elbilar kräver mineral och metaller. Här behövs det nytänkande ingenjörer med process- och kemikunskap som kan driva och utveckla processer för framtidens produkter. Detta lär du dig under utbildningen, då teori varvas med projektarbete och praktik. Som ingenjör jobbar du exempelvis med utvinning och återvinning av mineral och metaller, tillvaratagande av biprodukter, minimering av utsläpp och energianvändning. Inriktningen har en internationell prägel genom samarbete med olika aktörer i Europa och övriga världen. Du får en bred bas för arbete inom bland annat metallurgi-, mineral-, gruv- och återvinningsindustrin.

Var kan jag jobba?

Arbetsmarknaden förväntas vara god under många år framåt. Intresset för att utveckla nya miljöanpassade processer, material och teknologi ökar, då behov finns både inom företag och i övriga samhället. Ny lagstiftning verkar också starkt drivande på det här området. Arbetsmarknaden är global och tidigare studenter arbetar som allt från processingenjörer och konsulter, till beslutsfattare inom industri och myndigheter.

Anmälan
Civilingenjör Hållbar process- och kemiteknik
Luleå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-85124
2020-04-15
20

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

Eller:

Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Lars Gunneriusson

Lars Gunneriusson, Biträdande professor

Organisation: Gränsytors kemi, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491832
Rum: C150 - Luleå»