Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Civilingenjör Hållbar process- och kemiteknik

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

För civilingenjörsexamen från programmet Hållbar process- och kemiteknik krävs 300 högskolepoäng. Obligatoriska kurser: Baskurser 52.5 högskolepoäng, kärnkurser 120 högskolepoäng, samt examensarbete 30 högskolepoäng. I övrigt gäller att kurser på avancerad nivå (inkl examensarbete) skall ge huvuddelen av högskolepoängen för de två avslutande åren. För att erhålla en viss examensinriktning (av två valbara inriktningar) krävs kurser samt examensarbete enligt specificerade krav för respektive inriktning.

Utbildningen avslutas med ett självständigt examensarbete om 30 högskolepoäng. För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.   Undervisningsspråk kan vara engelska i högre årskurs för kurs eller del av kurs. 

Omfattning

Programmets omfattning är 300 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • Kemi- och bioprocessteknik
  • Mineralteknik och metallurgi

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Baskurser: 60 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0004T Fysik 1 7,5 Grundnivå
G0010N Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 Grundnivå
K0016K Kemiska principer 7,5 Grundnivå
M0047M Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0048M Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Grundnivå
M0049M Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Grundnivå
M0055M Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
S0001M Matematisk statistik 7,5 Grundnivå

Kärnkurser: 112,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
B0003K Transportprocesser 7,5 Grundnivå
B0004K Enhetsoperationer 7,5 Grundnivå
B0007K Organisk kemi och biokemi 7,5 Grundnivå
F0006T Fysik 3 7,5 Grundnivå
K0006K Vattenkemi 7,5 Grundnivå
K0010K Fysikalisk kemi 7,5 Grundnivå
K0011K Oorganisk kemi 7,5 Grundnivå
K0023K Fasta tillståndets kemi och geologi 7,5 Grundnivå
K0024K Hållbar process- och kemiteknik 7,5 Grundnivå
M0001K Fysikaliska separationsmetoder 7,5 Grundnivå
M0002K Miljöanalys 7,5 Grundnivå
M0004K Ytor och kolloider 7,5 Grundnivå
N0029N Råvaruekonomi 7,5 Grundnivå
P0006K Högtemperaturprocesser 7,5 Grundnivå
T0007K Kemisk processteknik 7,5 Grundnivå

Valfritt utrymme: 7,5 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 7,5 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.

Kurser inom inriktning