Läsordning
Civilingenjör Hållbar process- och kemiteknik

I läsordningen visas när och i vilken ordning kurser i program ska läsas. Revidering av utbildningsplan kan ske under studietiden.

Välj antagningstermin:

Årskurs 1

höstterminen 2019
vårterminen 2020
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Ny kurs
7,5 Hp
Differentialkalkyl
Ny kurs
7,5 Hp
Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv
Ny kurs
7,5 Hp
Linjär algebra och integralkalkyl

Årskurs 2, planerad läsordning

höstterminen 2020
vårterminen 2021
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Ny kurs
7,5 Hp
Linjär algebra och differentialekvationer
Ny kurs
7,5 Hp
Flervariabelanalys

Årskurs 3, planerad läsordning

höstterminen 2021
vårterminen 2022
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Ny kurs
7,5 Hp
Kemisk och biokemisk processteknik
Välj 7,5 Hp av
7,5 Hp  
Valfritt utrymme

Årskurs 4, planerad läsordning

höstterminen 2022
vårterminen 2023
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Kurser inom inriktning

Årskurs 5, planerad läsordning

höstterminen 2023
vårterminen 2024
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Kurser inom inriktning