Hoppa till innehållet

Civilingenjör Klimatfysik, teknik och samhälle

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Här blir du en teknisk problemlösare med avancerad kunskap inom naturvetenskap, kombinerat med stor kännedom om samhällets klimatanpassning. Du får verktyg till att inte bara förstå effekterna av klimatförändringen utan också skapa konkreta lösningar för ett mer hållbart samhälle.

Den gröna omställningen kommer påverka allt vi i dag tar för givet. Framtidens lösningar kräver inte bara ny teknik utan dess implementering kräver också god förståelse för de tekniska, sociala och ekonomiska aspekter som påverkar omställningen. Här får du chansen att bidra på riktigt.

Utbildningens innehåll

Programmet ger en gedigen grund i fysik, matematik och teknik för klimat och samhälle och du får möjligheten att omvandla dina studier i hållbara och innovativa lösningar på klimatutmaningen. Här får du chansen att lära dig implementera klimatsmart teknik från individ- och hushållsnivå till samhälls- och global systemnivå. Du får också verktyg för att kunna utveckla och forska på ny klimatsmart teknik från nano- till industrinivå.  

Utbildningen är skapad för att möta framtidens globala arbetsmarknad där norra Sverige satsar stort på teknik för förnybar energi. Det ger dig en mängd olika möjligheter på arbetsmarknaden och du får vara med i händelserna centrum under din studietid.  

Under första året studerar du grunderna inom matematik och fysik. Parallellt kommer du att läsa om klimatutmaningen och dess påverkan på världen och cirkulärt systemtänkande för modern teknisk utveckling. Ditt eget engagemang och dina efterforskningar kommer ligga till grund för de programspecifika kurserna. Dina intressen kommer även forma innehållet i den seminarieserie i klimatvetenskap som hålls över årskurs ett. 

För dig som vill studera utomlands finns stora möjligheter att göra delar av utbildningen på något av våra partneruniversitet. Många av våra studenter väljer till exempel att studera i USA, Singapore eller Australien.Inriktningar

Utbildningens två inriktningar har utformats för att möta samhällets kunskapsbehov och förbereda dig för en framtid i ständig utveckling och förändring. Dessa avslutas med ett större projekt och ett examensarbete där du har möjlighet att samarbeta med företag och forskare. 

Klimat- och nanovetenskap 
Här får du fördjupade kunskaper inom matematik, fysik, och teknik samt inom nanovetenskap och materials tillverkning, egenskaper och användning. Kunskap som är nödvändig för att kunna bedriva forskning, utveckling och innovation med fokus på ny klimatsmart teknik. 

Klimatsmart teknik  
Här får du fördjupade kunskaper inom bland annat teknik, fysik och matematik med det övergripande målet att skapa insikt inom klimatsmart teknik, infrastruktur och hur detta implementeras i samhället. Varje student ska kunna förstå och tillämpa teorier inom cirkulär ekonomi och livscykelanalys samt kunna utveckla klimatsmarta tekniker och processer i samhället.

Var kan jag jobba?

Utbildningen gör att du kan jobba inom många olika branscher och roller. Den pågående gröna omställningen gör din kompetens efterfrågad och du kan därmed välja den bransch och inriktning som passar dig. Efter dina studier kan du bland annat jobba som projektledare, teknisk expert, rådgivare eller fortsätta med forskning och utveckling. Du blir en viktig del i arbetet för att hitta innovativa lösningar på de klimatutmaningar samhället står inför.

Anmälan
Civilingenjör Klimatfysik, teknik och samhälle
Luleå, Normal, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-88016
2022-04-19
30

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Inställd

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Nils Almqvist

Nils Almqvist, Professor

Organisation: Experimentell fysik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492291
Andreas Larsson

Andreas Larsson, Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Tillämpad fysik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491848