Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Civilingenjör Klimatfysik, teknik och samhälle

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Teknikområdet Teknisk klimatfysik handlar om fysik och teknik för klimat och samhälle. Området har bas i fysik och matematik med fokus på klimatvetenskap och teknik, med tvärvetenskapliga inslag av kemi, programmering, modellering och kopplingen samhälle-teknik-människa. Inom teknikområdet används avancerad teknisk problemlösning förenat med utmaningarna av dess implementering i samhället och/eller framtagning av ny teknik.

För att erhålla civilingenjörsexamen i Teknisk klimatfysik krävs 300 högskolepoäng omfattande obligatoriska bas- och kärnkurser samt inriktningskurser inkluderande examensarbete för en av utbildningens inriktningar. I utbildningen ingår 90 högskolepoäng på avancerad nivå inom utbildningens inriktningar. Valfritt utrymme i utbildningen är 30 högskolepoäng.

Under utbildningen första tre år läses i huvudsak baskurser och teknikområdets kärnkurser.  Baskurserna ger grundläggande kunskaper inom fysik, matematik, teknik samt klimat- och samhällsorienterade ämnen, också genom verklighetsnära projektarbeten och seminarieserier där studenternas eget engagemang är viktigt.

Kärnkurserna bygger den tvärvetenskapliga grunden till teknikområdet och består av fördjupad matematik, fysik, klimatfysik, klimatteknik, kemi, programmering, modellering och kopplingen samhälle-teknik-människa. Avancerad teknisk problemlösning förenat med utmaningarna att implementera klimatanpassningar i samhället är viktiga inslag.

Utbildningens kurser och fastställd läsordning säkerställer progression. I utbildningen erbjuds två examensinriktningar som fördjupningar inom teknikområdet.

Inom inriktningen Klimat- och nanovetenskap förvärvas väsentligt fördjupade kunskaper inom matematik, fysik, och teknik samt inom nanovetenskap och materials tillverkning, egenskaper och användning för att kunna bedriva forskning, utveckling och innovation för att ta fram ny klimatsmart teknik. Inom inriktningen Klimatsmart teknik förvärvas väsentligt fördjupade kunskaper inom teknik, system och processer, fysik, matematik samt sammankoppling av klimatsmart teknik med infrastruktur och implementering i samhället.

Termin 8 är planerad för möjlighet till utbytestermin utomlands.

Valbara kurser inom inriktningarna bör väljas i samråd med utbildningsledare.

För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.

Utbildningen bedrivs på Luleå campus och digitalt från andra LTU campus.

Undervisningsspråk kan vara engelska i högre årskurs för kurs eller del av kurs.

 

 

Omfattning

Programmets omfattning är 300 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • Klimat- och nanovetenskap
  • Klimatsmart teknik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Baskurser: 37,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0004T Fysik 1 7,5 Grundnivå
G0010N Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 Grundnivå
M0047M Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0048M Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Grundnivå
M0049M Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Grundnivå

Kärnkurser: 142,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Ny kurs Teknologi för klimatomställning 7,5 Grundnivå
M0055M Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
Ny kurs Fysik 4 7,5 Grundnivå
F0006T Fysik 3 7,5 Grundnivå
Ny kurs Termodynamik, värmetransport och Monte Carlo 7,5 Grundnivå
Ny kurs Modern fysik 15,0 Grundnivå
D0009E Introduktion till programmering 7,5 Grundnivå
Ny kurs Elektroteknik och elfältteori 7,5 Grundnivå
Ny kurs Atmosfärsfysik och klimat för ingenjörer 7,5 Grundnivå
F0062T Klimatfysik, teknik och samhälle I 7,5 Grundnivå
K0025K Kemi för hållbar utveckling 7,5 Grundnivå
Ny kurs Moderna numeriska metoder, verktyg och multifysik 7,5 Grundnivå
Ny kurs Teknik, miljö och samhälle 7,5 Grundnivå
F0005T Fysik 2 7,5 Grundnivå
F0040T Hållbara energisystem 7,5 Grundnivå
F0063T Klimatfysik, teknik och samhälle II 7,5 Grundnivå
M0053M Linjära system och transformmetoder 7,5 Grundnivå
S0008M Sannolikhetslära och statistik 7,5 Grundnivå

Kurser inom inriktning 90 Högskolepoäng