Sirius_dumper
Delar av gruppen som arbetat med förbättring av Volvos dumper i projektkursen Sirius. Från vänster: Amin Qaadoun, Maria Rodiouchkina och Henric Pettersson. Foto: Ted Karlsson.

Studentprojekt ledde till patentansökan

Publicerad: 12 september 2014

Bättre framkomlighet och minskat däckslitage. Studenternas arbete med att förbättra Volvos dumper blev så pass lyckat att Volvo Construction Equipment tillsammans med studenterna nu sökt patent för lösningen.

I Sirius, en skarp projektkurs för civilingenjörsstudenter vid Luleå tekniska universitet, fick en grupp studenter uppdraget att förbättra hjulrörelsen på Volvos dumper med boggi. Vid snäva svängar uppstår stort slitage på den stela boggins hjul.

– Vår lösning, som vi inte kan berätta om i detalj, var inte den mest uppenbara. Konceptet är rent och mångsidigt och kräver endast små ändringar i dumperns utförande. Resultatet blev 100 procent ökad vertikalrörelse på hjulen och möjlighet att svänga boggins hjul. Nötningen minskar dramatiskt och framkomligheten blir bättre, säger Henric Pettersson, som precis avslutat sina studier på civilingenjör maskinteknik.

Presenterade prototyp

En viktig framgångsfaktor för gruppen var att följa stegen i produktutvecklingsprocessen och anpassa den för sitt projekt.

Volvo_CE_A40F.jpg
Volvos ramstyrda dumper A40F. Källa: Volvo Construction Equipment

– Från början behöver du ta reda på det verkliga behovet, vilket kanske inte alltid tydligt framgår av klientens uppdragsbeskrivning. Prata exempelvis med kunder och användare och försöka få en helhetsbild av behovet, säger Amin Qaadoun, student på civilingenjör maskinteknik.

– Vi genererade över 100 koncept, förfinade några av dessa och så småningom hade vi en idé utifrån vilken vi, med hjälp av Volvo Cars i Göteborg, kunde ta fram en prototyp i förminskad skala. Prototypen presenterades hos Volvo Construction Equipment i Braås, världens ledande tillverkare av ramstyrda dumprar, och de var mycket positiva till förslaget. Vi diskuterade lösningen och vad som behöver göras innan implementering, berättar Maria Rodiouchkina, som just avslutat sina studier och börjat som forskningsingenjör på avdelningen maskinelement vid Luleå tekniska universitet.

Förberedda för arbetslivet

Maria, Henric och Amin vill också slå ett slag för Siriuskursen, vilken de tycker gav en perfekt introduktion till arbetslivet.

– Du ställs inför ett problem som du ska lösa på bästa sätt, och du får verkligen använda dig av det du lärt dig i utbildningen. Om det är studenter från olika inriktningar och program kan var och en bidra med det de kan bäst, säger Henric Pettersson.

– En student som läst Sirius får en utmärkt förberedelse för arbetslivet och rollen som ingenjör, det är ett skarpt projekt som också kan ge möjligheter för både exjobb och jobb, säger Maria Rodiouchkina.

* Sirius är en obligatorisk projektkurs för sistaårsstudenter på civilingenjör maskinteknik med inriktning konstruktion. Kursen är även öppen för andra civilingenjörsstudenter vid Luleå tekniska universitet.

Tidigare artiklar om Sirius