Hoppa till innehållet
Globala mål

Vi skapar en mer hållbar värld

Civilingenjör maskinteknik , lär dig att förstå och hitta lösningar på flera av de globala målen för hållbar utveckling.

Programmens har störst fokus på målen hållbar industri, innovationer och infrastruktur, hållbar konsumtion och produktion samt bekämpa klimatförändringarna.

Olika typer av maskinsystem är avgörande för att samhällen ska fungera. Om det inte vore för maskiner som möjliggör till exempel energiomvandling, transporter, produktionsprocesser, tillgänglighet av rent vatten & fungerande avlopp skulle mycket av befintlig samhällsservice inte existera.

Som civilingenjör inom maskinteknik är du med och bidrar till lösningar (produkter och processer) som möjliggör det cirkulära och hållbara samhället.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.