Agnes Schönfeldt - alumn civ maskin

”Jag har haft stor nytta av utbildningen”

Publicerad: 21 februari 2019

År 2017 tog Agnes Schönfeldt sin examen på civilingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Luleå tekniska universitet. Nu bor hon i Skellefteå och arbetar som Product Manager vid Alimak Group Sweden AB där hon arbetar med att utveckla företagets bygghissar.

Vad gör du som Product Manager på Alimak?

– Jag har ett tekniskt ansvar för en viss produktfamilj – bygghissar. Jag leder även den grupp som jobbar med bygghissar på utvecklingsavdelningen. Arbetsuppgifterna består i att utifrån feedback från exempelvis kunder och vår egen produktion initiera projekt i syfte att förbättra produkterna, och till viss del även delta i dessa projekt. Det kan till exempel handla om att kunderna efterfrågar något som underlättar installationen av hissen. Då tar jag fram underlag till projektet och planerar in när det ska utföras. Under projekttiden arbetar vi på konstruktionsavdelningen tillsammans med andra avdelningar, till exempel produktionsteknik, kvalitet och inköp, för att hitta en konstruktionslösning som är kostnadseffektiv och anpassad för serieproduktion. Vi är även med och utvärderar prototyper tillsammans med provteknikerna i vår provanläggning.

Hur ser en dag på jobbet ut för dig?

– En dag på jobbet är för mig väldigt händelsestyrd och varierar väldigt mycket! Jag vet ofta inte hur den kommer att se ut när jag går till jobbet. På förmiddagen kanske de ringer från produktion och vill att jag kommer och kikar på något problem de har, kanske är det någon detalj som inte passar som tänkt. Då ordnar jag det genom att fixa till underlagen i CAD, och kallar till genomgång med produktionstekniker och produktionsplanerare. På eftermiddagen kanske jag och mina kollegor sitter och fundera över hur vi ska lösa ett konstruktionsproblem på bästa sätt, ritar in någon konstruktion i CAD eller använder FEM för utvärdering.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Jag älskar att få använda mig av den kunskap jag fått genom min utbildning till att driva produktutvecklingen på Alimaks bygghissar framåt. I Skellefteå har vi både en produktionsenhet samt ett provtorn och lab där vi kan utvärdera nya konstruktioner, vilket gör att jag kan jobba ”nära” produkterna. Det är inspirerande att få arbeta i ett utvecklingsprojekt och få följa sin konstruktion genom alla faser, prototyptillverkning och testning, till färdig serieproduktion. Jag åker ibland och besöker kundernas installationer, i Sverige och utomlands, för att även få se hur produkten används på fält vilket är superkul.

På vilket sätt bidrar du till en bra slutprodukt?

– Jag sitter som ”spindeln i nätet” och binder ihop input jag får från flera olika källor till en prioritering över vilka delar av produkterna som vi bör utveckla – för att få en produkt med högt fokus på säkerhet, som är väl produktionsanpassad, kvalitetssäkrad, och som innehåller de funktioner kunden behöver.

Vilken nytta har du haft av utbildningen i arbetslivet?

– Jag har haft stor nytta av mycket av det jag lärt mig, alltifrån materialteknik, hållfasthetsberäkning, till produktutvecklingsprocessen! Det är kul att komma som nyexaminerad från universitetet och kunna bidra med sina nyförvärvade kunskaper. Teknikutvecklingen går snabbt framåt, så det gäller att hänga med och hålla sig uppdaterad då det hela tiden dyker upp nya möjligheter som vi kan använda oss av i våra produkter.

Har du något tips till den som just börjat på civilingenjör maskinteknik?

– Var glad, du har valt en bra utbildning som kommer ge dig en bra grund inför framtiden. Ta tillfället och lär dig så mycket som möjligt – det är din kunskap (och inte dina betyg) som gör dig värdefull på arbetsmarknaden. Var driven och våga prova, så kommer du att hitta ett jobb du trivs bra med!