LTU-alumn Matias Björkman arbetar på SAAB i Linköping

"Undersök olika typer av ingenjörsarbeten"

Publicerad: 12 november 2013

Matias Björkman är en före detta ingenjörsstudent vid LTU som nu arbetar på SAAB i Linköping.

Hej Matias, vad läste du på LTU och när?

– Jag har läst Civilingenjör maskinteknik med inriktning mot energi, och var klar 2005. Jag läste bland annat turbinteknik på LTU och var utbytesstudent i San Diego, USA.

Hur trivdes du på LTU?

– Jag trivdes utmärkt, ett bra universitet med kompetent personal samt närhet till allt. Det finns mycket att göra på fritiden, skidåkning i Riksgränsen var ett stående fritidsnöje.

Vad arbetar du med nu?

– Jag arbetar med motorutprovning på SAAB i Linköping och ansvarar för att testa integrerad mjuk- och hårdvara i JAS 39 Gripen.

Hur var möjligheterna till jobb efter utbildningen?

– 2005 var möjligheterna till jobb inte helt optimala. Men efter ett enträget letande fick jag anställning på Siemens i Östergötland där jag började som trainee.

Vilken nytta har du haft av utbildningen för det jobb du har nu?

– Svårt att säga, mycket av det man lärt sig är en förståelse för hur saker fungerar, svårt att säga exakt hur och när man använder sig av detta. Men jag skulle inte haft möjlighet att göra det jag gör idag utan en stadig grund att stå på.

Har du något tips till den som funderar på att läsa civilingenjör Maskinteknik?

– Matlab! Fast det gäller kanske mest för oss inom provning. Jag tycker att det är viktigt att skaffa sig en bild av vad man vill göra i framtiden för att bäst kunna anpassa sin utbildning mot detta mål. Det är viktigt att intressera sig för vad olika typer av ingenjörsbefattningar innebär, kika runt på vilka potentiella arbetsgivare och tjänster som finns och vad en anställning där innebär.

– Fokusera inte på ovidkommande ting vid val av framtida tjänster, t.ex. huruvida tjänsten innebär i form av resor m.m. Fokusera istället på området, de praktiska arbetssysslor som ingår och huruvida du anser dig lämpad för dessa.

Du har enligt uppgift varit med i TV, vad handlade det om?

– Jag var med i TV4:s program ”Felix stör en ingenjör” med Felix Herngren. Det var kul att se hur saker går till bakom kameran. Syftet med serien är att locka ungdomar till tekniska utbildningar.