Hoppa till innehållet

Civilingenjör Maskinteknik

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Maskinteknik är för dig som vill göra skillnad i samhället. Här skapar du innovativa lösningar för att möta framtidens utmaningar. Maskinteknik är ett av de civilingenjörsprogram som ger dig flest valmöjligheter i arbetslivet.

Här formar du framtidens produkter och tjänster inom allt från rymdteknik till nya energisystem. Du arbetar i team med produkt- och produktionsutveckling, ofta för att skapa mer hållbara, enklare eller snabbare lösningar. Utbildningen har nära koppling till företag där studenter redan från årskurs två börjar arbeta med skarpa projekt. Tack vare det får du som student den kunskap företagen efterfrågar och kontakter som du tar med dig till arbetslivet.

Utbildningens innehåll

Utbildningens bas består av grundläggande ingenjörskunskap inom matematik, fysik och maskinteknik. Du studerar också maskintekniska kurser inom produkt-, produktions- och processutveckling. Skarpa projekt i nära samarbete med näringslivet utgör en viktig del av programmet. Vi jobbar med stora företag som Volvo, Husqvarna och Boliden. Tidigare studentprojekt har bland annat bestått i utveckling av självkörande fordon och nya koncept för materialtransport och skogsbruk. I projekten samverkar konstruktörer, produktionstekniker och beräkningstekniker i sina respektive roller. Utbildningen förnyas kontinuerligt för att möta efterfrågan från näringslivet.

För dig som vill studera utomlands finns stora möjligheter att göra delar av utbildningen på något av våra partneruniversitet. Många av våra studenter väljer till exempel att studera i USA, Singapore eller Australien.

Inriktningar

Konstruktion
Inriktningen handlar om att utforma produkter för bästa möjliga slutresultat. Du får träna på alla faser inom produktutveckling för att skapa smartare och mer hållbara produkter. Du lär dig bland annat om marknads- och behovsanalys, kravsättning, konceptutveckling, detaljkonstruktion, verifiering och validering.

Produktion
Inriktningen handlar om hur man på bästa sätt utformar hållbara produktionssystem med hänsyn till resursanvändning och miljö. System som innefattar både dagens och framtidens självgående intelligenta produkter.

Beräkning
Inriktningen handlar om att kunna beskriva och analysera mekaniska förlopp i tekniska system. Du lär dig använda de senaste verktygen för att förutsäga och optimera olika utfall av funktion och prestanda. Du lär dig dessutom använda olika mätmetoder för att verifiera och validera beräkningar.

Var kan jag jobba?

Maskinteknik är en bred utbildning som leder till en hel värld av karriärmöjligheter. Den nära kopplingen till näringslivet gör att många studenter får in en fot i arbetslivet redan under studietiden. Ofta börjar studenter med roller inom systemdesign eller produktdesign. Några år efter studierna är det vanligt med jobb på chefsnivå eller som expert inom olika projekt. Vanliga yrkesroller är produktutvecklare, teknisk expert eller projektledare.

Anmälan
Civilingenjör Maskinteknik
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-88003
2023-04-17
60

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Ansök här

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Magnus Karlberg

Magnus Karlberg, Professor, Avdelningschef

Organisation: Maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492418