Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Civilingenjör Maskinteknik

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Teknikområdet Maskinteknik inkluderar produktutveckling, produktionsutveckling, mekanik, hållfasthetslära, dynamik, avancerade datorberäkningar, tribologi, laserbearbetning, optiska mätmetoder, energiteknik och materialteknik. Utbildningen beaktar även hur andra faktorer som ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet (inkluderande jämställdhet) inverkar på teknikområdet.

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng fördelat på baskurser som är gemensamma för alla civilingenjörsutbildningar, kärnkurser som är obligatoriska för teknikområdet Maskinteknik (varav ett valbart utrymme 7.5 högskolepoäng) samt angivna kurser och krav i någon av utbildningens inriktningar inkluderande examensarbete. Minst 90 högskolepoäng ska vara på avancerad nivå inom teknikområdet och läses i huvudsak under utbildningens sista två år inom vald inriktning. I utbildningen ingår 30 hp valfritt utrymme. 

Inom utbildningen erbjuds tre examensinriktningar som är fördjupningar inom teknikområdet.

Konstruktionsteknik Inriktningen handlar om att utforma produkter för bästa möjliga slutresultat. Du får träna på alla faser inom produktutveckling vilket inkluderar marknads- och behovsanalys, kravsättning, konceptutveckling, detaljkonstruktion, verifiering och validering. Produktionsteknik Inriktningen handlar om hur man på bästa sätt utformar produktionssystem, med hänsyn till resursanvändning och miljö, för att åstadkomma tekniskt och ekonomiskt konkurrenskraftiga produkter. Beräkningsteknik Inriktningen handlar om att kunna beskriva och analysera mekaniska förlopp i tekniska system. Du lär dig använda moderna beräkningsverktyg för att prediktera och optimera olika utfall (funktion och prestanda). Du lär dig dessutom använda olika mätmetoder för att verifiera och validera beräkningsmodeller. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som typiskt genomförs i samverkan med industriföretag. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.

Praktik under utbildningstiden rekommenderas men är ej ett krav för examen.

Studenter erbjuds möjligheten att veckan innan programstart läsa en repetitionskurs i matematik (kursen är inget krav för examen men rekommenderas).   Undervisningsspråk kan vara engelska i högre årskurs för kurs eller del av kurs. 

Omfattning

Programmets omfattning är 300 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • Beräkningsteknik
  • Konstruktionsteknik
  • Produktionsteknik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Baskurser: 52,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0028E Programmering och digitalisering 7,5 Grundnivå
F0004T Fysik 1 7,5 Grundnivå
G0010N Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 Grundnivå
M0047M Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0048M Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Grundnivå
M0049M Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Grundnivå
S0001M Matematisk statistik 7,5 Grundnivå

Kärnkurser: 120 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
C0004M Programmeringsverktyg för numeriska beräkningar 7,5 Grundnivå
E0013E Grundkurs i elektroteknik 7,5 Grundnivå
F0005T Fysik 2 7,5 Grundnivå
F0006T Fysik 3 7,5 Grundnivå
F0031T Hydromekanik 7,5 Grundnivå
F0032T Termodynamik och värmetransport 7,5 Grundnivå
F0033T Experimentella metoder 7,5 Grundnivå
M0009T Ingenjörskonst 7,5 Grundnivå
M0010T Datorstödd konstruktion 7,5 Grundnivå
M0011T Hållfasthetslära A 7,5 Grundnivå
M0012T Maskinkomponenter 7,5 Grundnivå
M0013M Matematik M 7,5 Grundnivå
M0024T Projektkurs C 7,5 Grundnivå
T0004T Metalliska och Polymera material, grundkurs 7,5 Grundnivå
T0015T Projektkurs B 7,5 Grundnivå
T0019T Tillverkningsmetoder 7,5 Grundnivå

Valbara kurser: 7,5 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 7,5 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
M0015T Maskindynamik 7,5 Grundnivå Valbar
M0031T FEM för tillämpad modellering och simulering 7,5 Grundnivå Valbar
M0054M Komplex analys 7,5 Grundnivå Valbar
R0002E Modellbygge och reglering 7,5 Grundnivå Valbar
T0003T Materialteknik och materialval 7,5 Grundnivå Valbar
T0023T Automatisering 7,5 Grundnivå Valbar

Kurser inom inriktning