Hållbar mineral och metallutvinning

Gruv, mineral- och metallindustrin upplever för närvarande en utveckling som saknar motstycke vilket gör att verksamheterna utökas och utvecklas i en omfattning som aldrig förr.

IMP-Metallurgi-Collage-2013_LTU.jpg

Mineralteknisk och metallurgisk ingenjörskonst handlar idag inte bara om att utveckla effektiva processer utan i än högre grad om att designa processer som minimerar energibehov, optimerar resursanvändning, minskar mängden växthusgaser, eliminerar stoftutsläpp och stöder konceptet för en hållbar utveckling.

        Gruv, mineral- och metallindustrin
           upplever för närvarande en utveckling
                som saknar motstycke


Inriktningen är unik i Sverige och en av få i Europa. Arbetsmarknaden är global. Ett framtidsjobb som handlar om teknik, människor, affärer och miljö.

Studieplan-Mall-IMP-LTU.jpg

Läs vår folder