Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Ett hållbart samhälle ställer höga krav på utveckling av tillverkningsprocesser och produkter, där trenden går mot allt större miljöfokus och kretsloppstänkande. Väljer du Industriell miljö- och processteknik får du den kompetens som krävs för att kunna delta i och leda detta arbete.
För att möta framtidens behov lär du dig att använda och utveckla de processer som krävs för hållbar råvaruförsörjning och resursanvändning. Detta sker i samverkan med ledande företag inom området, som också fungerar som fadderföretag för dig under din studietid. Som student ger detta dig mycket goda möjligheter att skapa ett kontaktnät med framtida arbetsgivare redan från starten av din utbildning. Det finns också möjlighet att söka generösa stipendier medan du studerar. Industriell miljö- och processteknik är en kemiteknisk utbildning som bara ges vid Luleå tekniska universitet.

Utbildningens innehåll

Industriell miljö- och processteknik inleds med en översiktskurs samt grundläggande kurser som ger dig en bred teknisk och naturvetenskaplig baskunskap. Andra och tredje året läser du även kemiteknikkurser och mer tillämpade kurser som råvaruekonomi och miljöanalys.
De sista två åren specialiserar du dig sedan antingen inom förnybara produkter och bränslen eller inom hållbar mineral- och metallutvinning.
 
Mycket uppskattad är den obligatoriska industripraktiken i början av årskurs fyra. Praktiken ger värdefulla kontakter, samtidigt som du får praktisk erfarenhet av ingenjörsyrket. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Det finns goda möjligheter att utföra både praktik och examensarbete utomlands då vi har ett stort internationellt nätverk.
Professorer, forskare och specialister från industrin medverkar i undervisningen, som innefattar varierade undervisningsformer i en nära och öppen kontakt. Vi är också angelägna om att metoder och resultat från vår forskning kommer dig till del i din utbildning.
Utbildningen har stort stöd från näringslivet. Som student på programmet har du goda möjligheter att söka och få skattefria stipendium på upp till 50 000 kronor.

Inriktningar

Förnybara produkter och bränslen
Processer för bioraffinaderier där biomassa omvandlas till värdefulla produkter och förnybara bränslen studeras i våra moderna laboratorium, samma metoder och utrustningar används eller kommer att användas vid storskalig framställning inom industrin. Du lär dig även de tekniker som används för massa- och papperstillverkning.

Hållbar mineral- och metallutvinning
Mineral- och metallutvinning handlar i allt större utsträckning om design av hållbara processer. Här ingår t.ex. att tillvarata biprodukter, minimera utsläpp och energianvändning. Utbildningen, som är unik i Sverige, har en internationell prägel genom vårt samarbete med olika aktörer i Europa och övriga världen.

Var kan jag jobba?

Du kan till exempel arbeta med
- att utveckla miljöanpassade processer för framställning av nya produkter från biomassa.
- återvinning, nyframställning eller produktanpassning av mineral och metaller.
- att leda utvecklingen av nya pappers-, hushålls-, eller industriprodukter.
Tidigare studenter arbetar som allt från processingenjör eller konsult, till forskningschef både i Sverige och utomlands.

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Frågor om ansökan, behörighet och antagning

 

Q  Ställ dina frågor i vårt formulär