Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

För civilingenjörsexamen från programmet Industriell miljö- och processteknik krävs 300 högskolepoäng. Obligatoriska kurser: Baskurser 52.5 högskolepoäng, kärnkurser 120 högskolepoäng, samt examensarbete 30 högskolepoäng. I övrigt gäller att kurser på avancerad nivå (inkl examensarbete) skall ge huvuddelen av högskolepoängen för de två avslutande åren.För att erhålla en viss examensinriktning (av två valbara inriktningar) krävs kurser samt examensarbete enligt specificerade krav för respektive inriktning.

Utbildningen avslutas med ett självständigt examensarbete om 30 högskolepoäng. För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.

Omfattning

Programmets omfattning är 300 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • Förnybara produkter och bränslen
  • Hållbar mineral- och metallutvinning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).
Eller:
Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Baskurser: 52,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0004T Fysik 1 7,5 Grundnivå
K0016K Kemiska principer 7,5 Grundnivå
M0029M Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0030M Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Grundnivå
M0031M Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Grundnivå
R0005N Grundkurs i projekt- och industriell ekonomi 7,5 Grundnivå
S0001M Matematisk statistik 7,5 Grundnivå

Kärnkurser: 120 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
B0003K Transportprocesser 7,5 Grundnivå
B0004K Enhetsoperationer 7,5 Grundnivå
B0007K Organisk kemi och biokemi 7,5 Grundnivå
F0006T Fysik 3 7,5 Grundnivå
K0006K Vattenkemi 7,5 Grundnivå
K0010K Fysikalisk kemi 7,5 Grundnivå
K0011K Oorganisk kemi 7,5 Grundnivå
K0023K Fasta tillståndets kemi och geologi 7,5 Grundnivå
M0001K Fysikaliska separationsmetoder 7,5 Grundnivå
M0002K Miljöanalys 7,5 Grundnivå
M0003K Industriell miljö- och processteknik 7,5 Grundnivå
M0004K Ytor och kolloider 7,5 Grundnivå
M0032M Flervariabelanalys och datorverktyg 7,5 Grundnivå
N0029N Råvaruekonomi 7,5 Grundnivå
P0001K Högtemperaturprocesser 7,5 Grundnivå
T0006K Grundläggande kemisk reaktionsteknik 7,5 Grundnivå

Valfritt utrymme: 7,5 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 7,5 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.

Kurser inom inriktning