Hoppa till innehållet
NRT Globala mål

Vi bidrar till ett hållbart samhälle

Naturresursteknik ger dig möjlighet att förstå och arbeta med lösningar på exempelvis de globala målen hållbar industri, innovationer och infrastruktur, rent vatten och sanitet för alla samt bekämpa klimatförändringarna.

Du lär dig hur geovetenskap utgör en nödvändig grund för att arbeta med samhällets behov av mineral och metaller vilka behövs för en övergång till förnybara energikällor, samtidigt som du lär dig hur vi kan minimera miljö- och klimatavtrycket som detta behov av naturresurser medför. Du lär dig också hur frågor som rör rent vatten kan hanteras i dagens moderna samhälle.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.