Hoppa till innehållet

Karriär och framtid inom naturresursteknik

Du kan arbeta hos konsulter, kommuner, entreprenörer, myndigheter, prospekteringsföretag, gruv- och mineralindustrin. Vill du senare bli forskare inom malm, mineral, miljö eller vatten är detta program en utmärkt start.

En civilingenjörsexamen öppnar för en bred arbetsmarknad inom utveckling och problemlösning i samhället. Båda inriktningarnas teknikområden är globala vilket innebär att du kan välja att arbeta utomlands.

Malm och mineral

Innovation i visualisering av 3D/4D geologiska modeller
I media: Innovation i visualisering av 3D/4D geologiska modeller

Visual3D har gjort det möjligt för oss att presentera idéer för lösningar, verktyg och produkter som kommer att bli banbrytande för hur vi visualiserar geologi inom geovetenskaplig utforskning, forskning och utbildning, säger Tobias C. Kampmann, biträdande universitetslektor vid Luleå tekniska universitet.

Helt nytt mineral upptäckt

Luleå tekniska universitets forskare Nils Jansson är en av personerna bakom fyndet av ett helt nytt mineral, som nu fått namnet zinkgruvanit. – Det är lite av en barndomsdröm för en geolog. Det är också en bra påminnelse om att det fortfarande finns mycket nytt att upptäcka i naturen, säger Nils Jansson, universitetslektor i malmgeologi.

Synkrotronlaboratoriet MAX IV i Lund, Sverige.
Prospektering efter metaller vid MAX IV

Den här veckan, för första gången någonsin, analyserades malmmineral vid strållinjen NanoMAX på MAX IV-laboratoriet som huserar världens mest briljanta röntgenkälla.

Miljö och vatten

Pixabay Free image
Utvecklar metod för slutförvaring av arsenik

Från gruvor och smältverk kommer en del avfall som innehåller höga halter arsenik. I dag hamnar detta avfall på olika deponier, men i ett nytt forskningsprojekt ska Luleå tekniska universitets professor Jurate Kumpiene utveckla en metod för säker slutlagring av arsenik.

Högt tryck på små avlopp

Många kommer att tillbringa årets semester i en sommarstuga för att undvika coronavirusets härjningar. Detta kommer i sin tur att öka trycket på de lite enklare avloppsanläggningar som hör en sommarstuga till. Forskaren Inga Herrmann vid Luleå tekniska universitet har studerat små avlopp lite närmare och föreläste idag om sin forskning på Vetenskapens hus i Luleå.

Avloppsvatten testas för coronavirus
Avloppsvatten testas för coronavirus

Forskare vid Luleå tekniska universitet har deltagit i en europeisk studie och analyserat förekomsten av coronavirus i avloppsvattnet i nio svenska kommuner. Studierna kan ge indikationer på kommande utbrott.

Träffa din framtida arbetsgivare

Inom programmet arrangeras regelbundna event där våra studenter får träffa och mingla med näringsliv, organisationer och myndigheter.