Geologiska länkar

Publicerad: 4 april 2011

Sveriges geologiska undersökning, SGU

SGU är en myndighet i Sverige som svarar för frågor som rör jord, berg och grundvatten.

U.S. Geological Survey

USGS är en organisation med fokus på bl. a. geologi. Här hittar du information kring naturkatastrofer och naturresurser.

Geologins dag

Syftet med Geologins dag är att öka allmänhetens intresset kring geovetenskap.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är en myndighet vars uppgift är att  se till att de miljöpolitiska besluten genomförs.

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI)

Hos SMHI hittar du information om väder, vatten och klimat.

Naturhistioriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet  bedriver forskning för att öka förståelsen kring geologisk och biologisk utveckling.

Lantmäteriet

Här hittar du information om geografi och fastigheter. Geografisk information i form av kartor, flyg- och satellitbilder i Sverige finns hos Lantmäteriet.

Svemin

SveMin är en närings- och arbetsgivarpolitisk förening för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige.