Geologiska länkar

Sveriges geologiska undersökning, SGU

SGU är en myndighet i Sverige som svarar för frågor som rör jord, berg och grundvatten.

Sveriges geologiska undersökning, SGU

SGU

[http://www.sgu.se/sgu/]

U.S. Geological Survey

USGS är en organisation med fokus på bl. a. geologi. Här hittar du information kring naturkatastrofer och naturresurser.

U.S. Geological Survey

[http://www.usgs.gov/]

Geologins dag

Syftet med Geologins dag är att öka allmänhetens intresset kring geovetenskap.

Geologins dag

[http://www.geologinsdag.nu/]

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är en myndighet vars uppgift är att  se till att de miljöpolitiska besluten genomförs.

Naturvårdsverket

[http://www.naturvardsverket.se/sv/]

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI)

Hos SMHI hittar du information om väder, vatten och klimat.

SMHI

[http://www.smhi.se/]

Naturhistioriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet  bedriver forskning för att öka förståelsen kring geologisk och biologisk utveckling.

Naturhistoriska riksmuseet

NRM

[http://www.nrm.se/]

Lantmäteriet

Här hittar du information om geografi och fastigheter. Geografisk information i form av kartor, flyg- och satellitbilder i Sverige finns hos Lantmäteriet.

Lantmäteriet

[http://www.lantmateriet.se/]

Svemin

SveMin är en närings- och arbetsgivarpolitisk förening för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige.

Svemin

[http://www.industriarbetsgivarna.se/web/Hem.aspx]

Sidansvarig och kontakt: Richard Renberg

Publicerad: 4 april 2011

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017