Headhunt LTU
Mingel med kaffe innan föredragen. Foto: R Renberg.

Headhunting - Företag möter studenter

Branschkväll vid avdelningen för geoteknologi. Inte mindre än 9 företag hörde av sig inom loppet av 2 timmar för att boka upp sig för denna kväll. Drygt 100 elever minglade med företagsrepresentanter. Kvällen avslutades med middag.

Catrin Edelbro inför ett fullsatt Bergrum som lokalen kallas. Foto: R Renberg.
Catrin Edelbro inför ett fullsatt Bergrum som lokalen kallas. Foto: R Renberg.

Många LTU alumner hörde av sig för att få komma och presentera sitt företag, framtidsutsikter och spännande projekt. Jord- och bergbranschen har stort behov av ny kompetens.

Studenterna läser vid programmen för Väg och vattenbyggnad, naturresursteknik, högskoleexamen bygg och anläggning samt samhällsbyggnad.

Thomas Dalmalm, Trafikverket. Foto: Rickard Hellqvist.
Thomas Dalmalm, Trafikverket. Foto: Rickard Hellqvist.

Att arbetsmarknaden är god idag visar intresset bland deltagande företag. Men hur ser det ut om 4-5 år?

Thomas Dalmalm, Trafikverket: - Idag söker idag ett flertal specialister inom områdena Geoteknik, Bergteknik och VA-teknik. Många projekt pågår över längre tid samtidigt som vi har stora pensionsavgångar. Trafikverket har en också strategi att konsultväxla, dvs minska andelen konsulter och öka andelen anställda.

 

Erik Storvall, LTU
Erik Storvall, LTU. Foto: R Renberg.

Erik Storvall arbetar just nu med sitt exjobb inom bergmekanik för Boliden och blir klar med sin utbildning i juni. Hur gick det ikväll, har du något jobb som väntar?

- Det var en bra kväll, säger Erik. Jag har inget klart men samtal pågår med några företag. Det ser ljust ut, avslutar han.

Deltagande företag och myndigheter

1
Christer Andersson från Pöyry SwedPower AB. Foto: Rickard Hellqvist

Pöyry SwedPower AB, Trafikverket, ÅF, NCC, Sweco Norge AS och Sweco Luleå, Veidekke Entreprenad AB, Ramböll, ELU och Itasca Consultants AB.