Miljölaboratoriet - Ett av Sveriges främsta miljötekniska Lab

Forskning och undervisning

  • Inom miljö- och avfallsteknik (ofta material med höga föroreningshalter)
  • Kontrollerade försök i olika skalor (från mg till ton)
  • Forskning i samarbete med företag och andra forskningsenheter internt och externt

I lab och fält

Avfallsteknik är ett experimentellt ämne vars forskning i stor utsträckning sker genom försök i lab och fält. Det existerande miljölaboratoriet med sin fältgård erbjuder möjlighet till att genomföra experiment i skala från några milligram undersökt material till några tusen kg.

Sidansvarig och kontakt: Richard Renberg

Publicerad: 14 februari 2014

Uppdaterad: 2 februari 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017