I media: Intresset för geologi ska stärkas

Geologi påverkar oss alla i vardagen. Sand behövs till betongen i våra hus och metaller används till elektronik.

Branchföreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, Svemin, räknar med att behöva anställda 15 000 personer fram till år 2025. Statssekreterare Håkan Ekengren ser Luleå tekniska universitet som en självklar partner i arbetet.

Håkan Ekengren, Näringsdepartementet i Sveriges Radio

SR: Intresset för geologi ska stärkas

[http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=5671518]

Pressmeddelande från SGU

SGU, Sveriges geologiska undersökning, skriver bl.a: Regeringen har beslutat att SGU ska leda ett arbete för att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt.

Uppdraget ska utföras av SGU med stöd av branschen och Arbetsförmedlingen, Skolverket, Tillväxtverket, Luleå tekniska universitet, Uppsala universitet och andra berörda myndigheter. 

SGU: Öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt

[http://www.sgu.se/sgu/sv/produkter-tjanster/nyheter/nyheter-2013/oka-kunskapen-om-geologins-betydelse-for-samhallsbyggnad-och-tillvaxt.html]

Regeringens pressmeddelande

Regeringen.se: Fler unga kan få jobb i Norrland

[http://www.regeringen.se/sb/d/17931/a/226155]

Gruvbranschen behöver mer personal

Tidigare i oktober gav Regeringen även ett uppdrag åt länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbottens och Västmanlands län att utarbeta planer för hur man kan möta gruv- och mineralnäringens långsiktiga behov av nyanställningar.

- Nu skapas nya jobb tack vare gruvnäringen. Branschen behöver rätt kompetens, och utbildningsväsendet behöver hänga med. Därför tillför regeringen 8 miljoner kronor för att möta behovet, säger näringsminister Annie Lööf.

Kontakt vid LTU

Pär Weihed, Professor i Malmgeologi vid Luleå tekniska universitet, säger: - Vi på LTU välkomnar regeringens satsning och ställer självklart upp och medverkar till detta lovvärda initiativ. Det är också en viktig åtgärd är att se till att geologin finns med på schemat i grundskolan.

Pär Weihed

[http://www.ltu.se/staff/p/pawe-1.12136]

Sidansvarig och kontakt: Richard Renberg

Publicerad: 11 oktober 2013

Uppdaterad: 14 oktober 2013

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 800 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Orgnr: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2016