I media: Intresset för geologi ska stärkas

Geologi påverkar oss alla i vardagen. Sand behövs till betongen i våra hus och metaller används till elektronik.

Branchföreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, Svemin, räknar med att behöva anställda 15 000 personer fram till år 2025. Statssekreterare Håkan Ekengren ser Luleå tekniska universitet som en självklar partner i arbetet.

Håkan Ekengren, Näringsdepartementet i Sveriges Radio

Pressmeddelande från SGU

SGU, Sveriges geologiska undersökning, skriver bl.a: Regeringen har beslutat att SGU ska leda ett arbete för att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt.

Uppdraget ska utföras av SGU med stöd av branschen och Arbetsförmedlingen, Skolverket, Tillväxtverket, Luleå tekniska universitet, Uppsala universitet och andra berörda myndigheter. 

Regeringens pressmeddelande

Gruvbranschen behöver mer personal

Tidigare i oktober gav Regeringen även ett uppdrag åt länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbottens och Västmanlands län att utarbeta planer för hur man kan möta gruv- och mineralnäringens långsiktiga behov av nyanställningar.

- Nu skapas nya jobb tack vare gruvnäringen. Branschen behöver rätt kompetens, och utbildningsväsendet behöver hänga med. Därför tillför regeringen 8 miljoner kronor för att möta behovet, säger näringsminister Annie Lööf.

Kontakt vid LTU

Pär Weihed, Professor i Malmgeologi vid Luleå tekniska universitet, säger: - Vi på LTU välkomnar regeringens satsning och ställer självklart upp och medverkar till detta lovvärda initiativ. Det är också en viktig åtgärd är att se till att geologin finns med på schemat i grundskolan.