Hoppa till innehållet
Miljö & Vatten

Miljö och vatten – en inriktning inom civilingenjör naturresursteknik

Du får djupa kunskaper om hur föroreningar i mark och vatten sprids, undersöks och åtgärdas. Du lär dig ekologiska samband och hur samhällets vattenförsörjning och avfallshantering fungerar och kan utvecklas.

Ena dagen samlar du information ute i naturen eller samhället, för att nästa dag bearbeta och utvärdera dessa data. Du kan till exempel arbeta med vattenförsörjning, miljökontroll, markfrågor eller att lösa avfallsproblem.

Studenter vid civilingenjörsprogrammet i naturresursteknik är ute på ekologistudier i Abisko. Foto: Jasmine Andersson
Studenter vid civilingenjörsprogrammet i naturresursteknik är ute på ekologistudier i Abisko. Foto: Jasmine Andersson
Olivkärnor och sand ska ersätta miljöskadlig granulat på fotbollsplaner i Luleå
I media: Olivkärnor och sand ska ersätta miljöskadlig granulat på fotbollsplaner i Luleå

Förutom kommunen och de två kommunägda bolagen Lumire och Lulebo är också Luleå tekniska universitet med i projektet.

Foto: Privat
Naturresursteknik på instagram

Om klimatförändringar, miljöpåverkan från industrier samt spridning av föroreningar.

Lina
Uppmärksammat examensarbete inom tillämpad geokemi

Ett cirkulärt samhälle strävar efter att efterlikna naturens kretslopp där material som blir över från en verksamhet används i en annan, för att minska uttag av jungfruliga resurser.

Emelie Hedlund Nilsson
Svenskt Vattens pris för bästa examensarbete

9. Prissumman är på 25 000 kr.