Annelie Hedström
Annelie Hedström

Annelie Hedström

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Annelie.Hedstrom@ltu.se
0920-492309
R118 Luleå

Annelie Hedströms huvudsakliga forskningsinteresse kan relateras till utveckling av resurseffektiva, robusta och hållbara avloppssystem. Under de senaste åren har fokus legat på utveckling av ledningsnätsforskning inom forskningsklustret Dag&Nät. Forskningen involverar frågeställningar rörande ledningsförnyelse och koordinering med gatuförnyelse, tillskottsvatten och korskopplade dag- och spillvattenledningar, innovativ ledningsläggning och effekter på ledningsnät till följd av ändrade hushållsvanor, installation av matavfallskvarnar samt installation av vatten- och energibesparande utrustning. Det initiala forskningsområdet under doktorandstudierna rörde småskalig avloppsvattenbehandling vilket har utvecklats under åren med utveckling av experimentella metoder, modellering och fältstudier av bland annat små avloppssystems funktion. Annelie är också involverad i projekt rörande avancerade reningskomponenter för dagvatten såsom kemisk fällning och zeolitfilter och varit involverad i forskningsprojekt som kan relateras till planeringsprocesser för ökad implementering av hållbara dagvattenssystem. Annelie medverkar även regelbundet i projekt som syftar till utvärdering av systemlösningar och utveckling av beslutsstöd med multikriteriemetoder.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Enhancing stormwater sediment settling at detention pond inlets by a bottom grid structure (BGS) (2020)

Milovanovic. I, Vojtěch. B, Hedström. A, Herrmann. I, Picek. T, Marsalek. J, et al.
Water Science and Technology, Vol. 81, nr. 2, s. 274-282
Artikel i tidskrift

Laboratory scale evaluation of coagulants for treatment of stormwater (2020)

Nyström. F, Nordqvist. K, Herrmann. I, Hedström. A, Viklander. M
Journal of Water Process Engineering, Vol. 36
Artikel i tidskrift

Performance assessment of Swedish sewer pipe networks using pipe blockage and other associated performance indicators (2020)

Okwori. E, Viklander. M, Hedström. A
H2Open Journal, Vol. 3, nr. 1, s. 46-57
Artikel i tidskrift

Removal of metals and hydrocarbons from stormwater using coagulation and flocculation (2020)

Nyström. F, Nordqvist. K, Herrmann. I, Hedström. A, Viklander. M
Water Research, Vol. 182
Artikel i tidskrift

Temperature performance of a heat-traced utilidor for sewer and water pipes in seasonally frozen ground (2020)

Pericault. Y, Risberg. M, Viklander. M, Hedström. A
Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 97