Miljö och vatten – en inriktning inom civilingenjör Naturresursteknik | Hösten 2017

Som civilingenjör i naturresursteknik, med inriktning Miljö och vatten, har du en kompetens som är användbar över hela världen.

Du får djupa kunskaper om hur föroreningar i mark och vatten sprids, undersöks och åtgärdas. Du lär dig ekologiska samband och hur samhällets vattenförsörjning och avfallshantering fungerar och kan utvecklas.

Bilder från ekologistudier i Abisko

[http://www.ltu.se/edu/program/TCNRA/Mer-om-utbildningen/Miljo-Vatten/Bilder-fran-ekologistudier-i-Abisko-1.158896]

Bilder från en fältövning i miljöprovtagning

[http://www.ltu.se/edu/program/TCNRA/Mer-om-utbildningen/Bilder-fran-en-faltovning-i-miljoprovtagning-1.84777]

Dahlén, Lisa - Universitetslektor
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Sidansvarig och kontakt: Richard Renberg

Publicerad: 27 oktober 2011

Uppdaterad: 8 februari 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017