Hoppa till innehållet
Nyhetskort pris
Två belönas för bästa examensarbete från Björn Wahlströms fond 2022

Två studenter, Ingeborg Hjorth och Maria Sandlund, erhåller stipendier om 25 000 kronor vardera för bästa examensarbete avseende gruvverksamhet och järnframställning från Björn Wahlströms fond.

Frida Isaksson
Normalisering av avloppsprover för att förstå koncentrationerna av SARS-CoV-2

Frida Isaksson är nu färdig med sitt examensarbete. Hon har läst miljö och vatten på Naturresursteknik vid Luleå tekniska universitet. Hennes studie syftade till att öka kunskapen kring vilka faktorer som påverkar koncentrationen av icke-smittsam SARS-CoV-2 RNA i avloppsvatten samt visa på olika normaliseringsmetoder för att tolka koncentrationerna i avloppsproven.

Emelie Hedlund Nilsson
Svenskt Vattens pris för bästa examensarbete

Emelie Hedlund Nilsson, tidigare student på Luleå tekniska universitets civilingenjörsprogram i naturresursteknik med inriktning mot miljö och vatten, vinner Svenskt Vattens pris för bästa examensarbete inom VA-området 2019. Prissumman är på 25 000 kr.