Hoppa till innehållet

Ny design för mineralsamling

Publicerad: 15 juni 2015

Studenter från civilingenjörsprogrammet i arkitektur har tagit fram fyra förslag på hur Luleå tekniska universitets mineralsamling ska exponeras i framtiden. Detta är ett mindre delprojekt bland de stora byggprojekt som pågår på universitetsområdet i Luleå.

Med hjälp av två doktorander från avdelningen för geovetenskap och miljöteknik och två studenter från programmet Civilingenjör Naturresursteknik gjordes ett underlag för den nya utställningen och en tävling arrangerades för studenter inom arkitektur. Prissumman sattes till 20 000 kr för det bästa förslaget.

–  Vi fick in fyra ganska olika förslag som alla innehöll både smarta och snygga lösningar. Det blev mycket svårt att bara välja ut ett förslag, så det slutade med att vinnaren fick 11 000 kr och de övriga bidragen fick 3 000 kr var. Vi vill kunna använda några idéer från alla förslag, säger Susanne Bauer, Doktorand inom Tillämpad geologi.

Arbetet med den nya utställningen kommer att pågå under resten av året och någon gång våren 2016 kan den öppnas om allt går enligt planerna. Beställare av detta uppdrag var Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser där båda utbildningsprogrammen, Naturresursteknik och Arkitektur, har sin akademiska hemvist vid Luleå tekniska universitet.

–  Projektet är en del av vår plan att skapa "showrooms" för att öka medvetenheten om vår kärnverksamhet och att därigenom stärka vår attraktionskraft, säger Örjan Johansson, Prefekt på Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.

Nedan kan du ta del av samtliga förslag i detalj:

Taggar