Naturresurteknik-LTU.jpg
Praktiska övningsmoment ingår i de flesta kurserna.

10 veckors praktik

Som avslutning på ditt tredje läsår gör du en längre praktik. Under praktiken får du tillfälle att testa dina ingenjörskunskaper inom olika arbetsuppgifter.

Vi hjälper dig med svenska företagskontakter så du kan hitta en bra praktikplats. Det finns även möjlighet att göra din praktik utomlands.

Praktiken ger dig en god inblick i arbetslivet och gör att du kan se nyttan av utbildningens olika kurser på ett helt annat sätt än innan praktiken. Detta brukar skapa en större motivation inför de avslutande studierna. Dessutom knyter du genom praktiken värdefulla kontakter med potentiella framtida arbetsgivare.

Utbildningen är Bologna-anpassad vilket gör det enkelt att läsa kurser eller avslut vid andra universitet
 

ltu_grönland.jpg
Vatten på Grönland. Att få ökad förståelse om naturliga vattentransportsprocesser samt klimatförändringar är en del av utbildningen.

Under sista delen av det tredje året får du under 10 veckors praktik prova på att arbeta inom något av de områden som utbildningen omfattar. Eftersom endast ett fåtal kurser är inriktningskurser de tre första åren är det inga problem om du vill byta inriktning innan år 4.

Inriktningarna ges helt eller delvis på engelska de två sista åren. Detta innebär att du får stor träning i muntlig och skriftlig presentation på engelska och samtidigt träffar du internationella studenter på dessa kurser vilket ger möjlighet till ett stimulerande kulturellt utbyte.

geoltu.jpg
Sprickkartering med georadar.

Du avslutar dina studier med ett examensarbete som omfattar 30hp och som I regel utförs enskilt. Du ska behandla en given uppgift och redovisa resultat och därvid visa din förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter som du har förvärvat under studietiden.

Vårt nära samarbete med industrin gör att utbildningen erbjuder talrika tillfällen till utbyten, detta kan gälla kursmoment förlagda till industrin, lärare från industrin, praktik och examensarbeten erbjudna direkt från företag. Det finns goda möjligheter att förlägga en del av utbildningen utomlands genom universitetets utbytesavtal.

Efter utbildningen kommer dina kunskaper att vara attraktiva både på den svenska och den internationella arbetsmarknaden.

Sidansvarig och kontakt: Richard Renberg

Publicerad: 19 februari 2015

Uppdaterad: 26 januari 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017