Studiebesök på förorenad mark

Publicerad: 5 september 2017

På den gamla bangården vid Lokstallarna i Luleå finns anrik järnvägshistoria men också en del gamla miljösynder som nu skall undersökas närmare. Studenter från civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik fick chansen att medverka vid en teknisk markundersökning med installation av grundvattenrör med borrbandvagn och grundvattenprovtagning.

Konsultföretaget Ramböll har fått i uppdrag att undersöka eventuell förekomst av föroreningar i både grundvatten och i jorden, för att öka kunskap om området...

Christian Maurice, andra från höger, är universitetslektur på Luleå tekniska universitet Foto: Richard Renberg
Christian Maurice, andra från höger, är universitetslektur på Luleå tekniska universitet men också anställd på konsultföretaget Ramböll. Foto: Richard Renberg


– När man vet om och i vilken grad området är förorenat kan det bli aktuellt att vidta åtgärder för att minska spridning och eventuellt hitta metoder för att rena området. Ett vanligt sätt är att helt enkelt transportera bort jordmassor och lägga den på deponi, om man hittar ett avgränsat område som är förorenat. En annan metod kan vara att minska spridning från området, säger Christian Maurice, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet.

Under studiebesöket fick studenterna medverka vid både borrning i jord och provtagning på grundvattnet med olika typer av utrustning.

– Under hösten kommer provresultaten att sammanställas och ny beslut tas om fortsatt arbete, avslutar Christian Maurice.

Christian Maurice

Maurice, Christian - Biträdande professor

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491755

Taggar