Hoppa till innehållet

Civilingenjör Naturresursteknik

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Det här är programmet för dig som vill skapa en hållbar omställning till ett klimatsmart samhälle. Om den omställningen ska lyckas behövs enorma mängder metaller och mineral som utvinns med minimal påverkan på miljö, vatten och klimat, samt utvecklande av en därefter optimerad avfallshantering.

Samhället står inför stora utmaningar där du som civilingenjör i naturresursteknik har kompetens användbar över hela världen och efterfrågan på arbetskraft är stor med en bred arbetsmarknad. Genom teori, fältövningar, exkursioner, studieresor och praktik får du kunskap och färdigheter som är avgörande för att arbeta med frågor kring samhällets behov av malm och mineraler och hantering av naturresurser. Programmets nära samarbete med samhällsfunktioner och industri ger dig även chansen att nätverka med möjliga arbetsgivare under din studietid.

Utbildningens innehåll

En civilingenjörsexamen öppnar för en bred arbetsmarknad inom utveckling och problemlösning i samhället, och vill du bli forskare inom malm, mineral, miljö eller vatten är det här också en utmärkt start. Under det här programmets gång får du inblick i hur malmer och andra mineralresurser bildas, hur en hittar dem genom prospektering och brytning, därefter på ett hållbart sätt tar hand om gruvindustrins restprodukter. Vatten och miljöfrågor liksom hållbar hantering av samhällets flöden av avfall och restprodukter är andra viktiga aspekt inom utbildningen. Under studierna specialisera du dig inom antingen inriktningen malm och mineral eller miljö och vatten.

Den här utbildningen är det enda civilingenjörsprogrammet i Sverige med en geovetenskaplig grund. Ytterligare en stor fördel med studierna här på Luleå tekniska universitet är det nära samarbetet med samhällsfunktioner och industrin som är löpande inslag under studierna. Vilket bidrar till förståelse och en inblick i verklighetsbaserade projekt och miljöer och förbereder dig att uppfylla industrins kompetensbehov och efterfrågan av arbetskraft med den här specialiteten.   

Du börjar utbildningen med att läsa grundläggande kurser i naturresursteknik, matematik, kemi, fysik, geologi, samt industriell ekonomi. Det ger dig en stabil ämnesgrund som ingenjörer behöver för att förstå och utvecklas inom sitt område. Andra året fortsätter du med geovetenskap och mineralogi som ger dig goda kunskaper om hur vår planet är uppbyggd och fungerar. Vidare studerar du miljögeokemi, kvartärgeologi och geofysik. De här kurserna bidrar till att ge dig en övergripande förståelse av geovetenskap, samt känna efter vilken inriktning som du lockas mest av. I årskurs tre fördjupar du dig sen inom den inriktning du har valt och genomför även en tioveckors praktikperiod. Under praktiken får du en inblick i hur det kan se ut och fungera när du sedan kommer ut i arbetslivet och samtidigt får testa dina nyförvärvade kunskaper. År fyra och fem består av inriktningkurser och utbildningen avslutas med ett examensarbete som är ett större vetenskapligt projekt inom din valda inriktning för programmet. 

Programmets projektuppgifter och laborationer är ofta verklighetsbaserade och knyter an till aktuell forskning eller frågeställningar från industri och samhälle. Våra professorer, forskare och erfarna lärare medverkar i undervisningen och du har goda möjligheter till möten och nära dialog med dina lärare.  

Inriktningar

Malm och mineral
Efter att studerat på inriktningen malm och mineral blir du expert på tekniska metoder för att hitta värdefulla malmer och mineral, det vill säga mineralprospektering. Att hitta en malm kräver en hel del geovetenskapligt detektivarbete. Metallerna som utvinns från malmen används sedan till olika produkter bestående av metall, exempelvis din husnyckel, din mobiltelefon, din diskbänk och din jackas dragkedja. Överallt i samhället finns metaller i olika typer av produkter. Med kompetensen du får via den här inriktningen kan du till exempel arbeta med utveckling och problemlösning inom mineralprospektering eller med förundersökningar av stora infrastrukturprojekt som civilingenjör med en geovetenskaplig grund. Arbetet innebär ofta vistelse ute i naturen, för att undersöka berggrunden och dess innehåll med hjälp av olika metoder. 

Miljö och vatten
Väljer du inriktningen miljö och vatten får du djupa kunskaper om hur föroreningar i mark och vatten sprids, undersöks och åtgärdas, som ger värdefull kompetens att bidra till och skapa en hållbar och miljöanpassad gruvindustri. Du lär dig ekologiska samband och hur samhällets vattenförsörjning och avfallshantering fungerar och kan utvecklas. Ena dagen samlar du information ute i naturen eller samhället såsom vatten eller jordprover för att undersöka metallhalter i proverna, för att nästa dag bearbeta och utvärdera dessa data. Du kan till exempel arbeta med vattenförsörjning, miljökontroll, markfrågor eller att lösa avfallsproblem. 

Var kan jag jobba?

Du kan arbeta hos konsultföretag, kommuner, entreprenörer, myndigheter, prospekteringsföretag eller i gruv- och mineralindustrin. Programmets inriktningar öppnar upp för en global arbetsmarknad med varierade yrken och arbetsuppgifter inom geologi, geovetenskap, prospektering, vattenförsörjning, miljökontroll, markfrågor, avfallsproblem samt säkerställa industrier och företags hållbara miljöförutsättningar och minska dess klimatpåverkan.

Anmälan
Civilingenjör Naturresursteknik
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-85009
2023-04-17
25

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Anmälan öppnar 2023-03-15

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Glenn Bark

Glenn Bark, Universitetslektor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491039