Civilingenjör Naturresursteknik

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Du får en god grund i geovetenskap och väljer sedan inriktning mot Miljö och Vatten eller Malm och Mineral. Fältövningar, studieresor och praktik ingår i utbildningen och programmets nära samarbete med branschen erbjuder dig många möjligheter till kontakter med yrkeslivet under studietiden.

På inriktningen Malm och Mineral lär du dig använda avancerade metoder för att hitta värdefulla malmer och mineral. Väljer du istället Miljö och Vatten får du kunskap om vattenförsörjning, avfallshantering och hur miljöproblem uppstår och kan åtgärdas. Du får erfarenhet av att arbeta som ingenjör genom tio veckors praktik med inriktning på miljö och vatten eller malm och mineral. Som civilingenjör i naturresursteknik har du en kompetens som är användbar över hela världen.

Utbildningens innehåll

Du börjar med att läsa grundläggande kurser i naturresursteknik, matematik, kemi, fysik, geologi, samt industriell ekonomi. Andra året fortsätter du med geovetenskap som ger dig goda kunskaper om hur planeten jorden fungerar och är uppbyggd. Du går vidare med hydrologi, vattenkemi och hållbar utveckling, tillsammans med inriktningskurser mot malm och mineral eller miljö och vatten. I årskurs tre gör du praktik och därefter fördjupar du dig inom den inriktning du har valt. Utbildningen avslutas med ett större, vetenskapligt projekt inom Malm och Mineral eller Miljö och Vatten.

Fältövningar, exkursioner och studiebesök utgör en viktig del av studierna. Projektuppgifter och laborationer är ofta verklighetsbaserade och anknyter till aktuell forskning eller frågeställningar från industri och samhälle. Våra professorer och forskare medverkar i undervisningen och genom små studentgrupper får du goda möjligheter till möten och dialog med dina lärare.

Inriktningar

Malm och Mineral: Du blir expert på metoder för att hitta och utvinna värdefulla malmer och mineral. Att hitta en malm kräver en hel del geovetenskapligt detektivarbete. Produkter skapade från malm och mineral behövs överallt i samhället. Du kan till exempel arbeta med utveckling och problemlösning inom prospektering, gruv- och mineralindustrin eller som specialist inom geovetenskap. Arbete med prospektering innebär ofta vistelse ute i naturen på platser som du annars sällan skulle besöka.

Miljö och Vatten: Du får djupa kunskaper om hur föroreningar i mark och vatten sprids, undersöks och åtgärdas. Du lär dig ekologiska samband och hur samhällets vattenförsörjning och avfallshantering fungerar och kan utvecklas. Ena dagen samlar du information ute i naturen eller samhället, för att nästa dag bearbeta och utvärdera dessa data med datorers hjälp. Du kan till exempel arbeta med vattenförsörjning, miljökontroll, markfrågor eller att lösa avfallsproblem.

Var kan jag jobba?

Du kan arbeta hos industrier, konsulter, kommuner, entreprenörer, myndigheter, prospekteringsföretag, gruv- och mineralindustrin, med flera. Vill du bli forskare inom naturresursteknik är LTU en utmärkt start. Civilingenjörsexamen öppnar för en bred arbetsmarknad inom utveckling och problemlösning i samhället.

Anmälan
Civilingenjör Naturresursteknik
Luleå, Normal, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-85122
2020-04-15
25

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

Eller:

Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Glenn Bark

Glenn Bark, Universitetslektor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491039