Hoppa till innehållet

Civilingenjör Naturresursteknik

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Naturresursteknik är programmet för dig som vill vara med och skapa en hållbar omställning till ett klimatsmart samhälle. För att denna omställning ska lyckas behövs metaller som utvinns med minimal påverkan på miljö, vatten och klimat, samt utvecklande av en fungerande avfallshantering.

Inom programmet kan du specialisera dig mot Miljö och Vatten eller Malm och Mineral. Genom teori, fältövningar, studieresor och praktik får du kunskap och färdigheter som är avgörande för att kunna arbeta med frågor kring samhällets behov och hantering av naturresurser. Genom programmets nära samarbete med samhälle och industri kan du under studietiden nätverka med framtida arbetsgivare. De stora utmaningarna samhället nu står inför gör att det finns en stor efterfrågan på arbetskraft, och som civilingenjör i Naturresursteknik har du en kompetens som är användbar över hela världen.

Utbildningens innehåll

Du börjar med att läsa grundläggande kurser i naturresursteknik, matematik, kemi, fysik, geologi, samt industriell ekonomi. Andra året fortsätter du med geovetenskap och mineralogi som ger dig goda kunskaper om hur planeten jorden fungerar och är uppbyggd. Du går vidare med miljögeokemi, kvartärgeologi och geofysik. Efter andra året väljer du inriktning, antingen mot Malm och Mineral eller Miljö och Vatten. I årskurs tre fördjupar du dig inom den inriktning du har valt och därefter gör du en 10-veckors praktikperiod. År 4 och 5 utgörs av inriktningskurser, och utbildningen avslutas med ett större, vetenskapligt projekt inom Malm och Mineral eller Miljö och Vatten. 

Teoretiska pass, fältövningar, exkursioner och studiebesök utgör viktiga delar av studierna. Projektuppgifter och laborationer är ofta verklighetsbaserade och anknyter till aktuell forskning eller frågeställningar från industri och samhälle. Våra professorer, forskare och erfarna lärare medverkar i undervisningen och du har goda möjligheter till möten och dialog med dina lärare. 

Inriktningar

Malm och Mineral: Du blir expert på tekniska metoder för att hitta värdefulla malmer och mineral. Att hitta en malm kräver en hel del geovetenskapligt detektivarbete. Produkter skapade från malm och mineral behövs överallt i samhället. Du kan till exempel arbeta med utveckling och problemlösning inom mineralprospektering eller som civilingenjör med en geovetenskaplig grund med förundersökningar av stora infrastrukturprojekt. Arbetet innebär ofta vistelse ute i naturen på platser som du annars sällan skulle besöka. 

Miljö och Vatten: Du får djupa kunskaper om hur föroreningar i mark och vatten sprids, undersöks och åtgärdas. Du lär dig ekologiska samband och hur samhällets vattenförsörjning och avfallshantering fungerar och kan utvecklas. Ena dagen samlar du information ute i naturen eller samhället, för att nästa dag bearbeta och utvärdera dessa data. Du kan till exempel arbeta med vattenförsörjning, miljökontroll, markfrågor eller att lösa avfallsproblem.

Var kan jag jobba?

Du kan arbeta hos konsulter, kommuner, entreprenörer, myndigheter, prospekteringsföretag, gruv- och mineralindustrin. Vill du senare bli forskare inom malm, mineral, miljö eller vatten är naturresursteknik vid LTU en utmärkt start. En civilingenjörsexamen öppnar för en bred arbetsmarknad inom utveckling och problemlösning i samhället. Båda inriktningarnas teknikområden är globala vilket innebär att du kan välja att arbeta utomlands.

Anmälan
Civilingenjör Naturresursteknik
Luleå, Normal, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-85002
2022-04-19
25

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Öppen för sen anmälan
Ansök här

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Glenn Bark

Glenn Bark, Universitetslektor

Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491039