Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Civilingenjör Naturresursteknik

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Civilingenjörsutbildningen i Naturresursteknik, (300 högskolepoäng) ger ingenjörsmässiga kunskaper i huvudsak inom områdena geovetenskap och miljöteknik. För examen krävs genomförda baskurser och kärnkurser samt kurser som ingår i någon av följande inriktningar nedan:   
Inriktning Malm och mineral
Inriktning Miljö och vatten 
Utbildningen avslutas med ett självständigt examensarbete om 30 högskolepoäng. För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.
Det gäller att kurser på avancerad nivå (inkl examensarbete) ska utgöra minst 90 hp inom huvudområdet Naturresursteknik. 
Undervisningsspråk kan vara engelska i högre årskurs för kurs eller del av kurs. 

Omfattning

Programmets omfattning är 300 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • Malm och mineral
  • Miljö och vatten

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Baskurser: 60 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0004T Fysik 1 7,5 Grundnivå
G0010N Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 Grundnivå
K0016K Kemiska principer 7,5 Grundnivå
M0047M Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0048M Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Grundnivå
M0049M Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Grundnivå
M0055M Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
S0001M Matematisk statistik 7,5 Grundnivå

Kärnkurser: 90 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0006T Fysik 3 7,5 Grundnivå
K0006K Vattenkemi 7,5 Grundnivå
L0010N Hållbar utveckling 7,5 Grundnivå
L0041K Kvartärgeologi 7,5 Grundnivå
L0046K Naturresursteknik 7,5 Grundnivå
L0047K Miljögeokemi 7,5 Grundnivå
O0001K Tillämpad geofysik, grundkurs 7,5 Grundnivå
O0035K Geologi, grundkurs 7,5 Grundnivå
O0036K Mineralogi 7,5 Grundnivå
O0040K Praktik inom naturresursteknik 15,0 Grundnivå
V0021B Naturliga vattentransportprocesser 7,5 Grundnivå

Kurser inom inriktning 120 Högskolepoäng