Hoppa till innehållet

Civilingenjör Rymdteknik

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Rymdteknik är Sveriges enda civilingenjörsutbildning i rymdteknik. Utbildningen lär dig att utveckla ny teknik inom rymdområdet. Kanske kommer du att bygga satelliter, studera jordens klimat eller utforska solsystemet. Rymdområdet är internationellt och många gör sitt examensarbete utomlands.

Rymdteknikutbildningen är helt unik i Sverige och ger dig en framstående utbildning av hög kvalitet. Du får tillgång till Europas modernaste rymdforskningsmiljöer, där banbrytande forskning på asteroider, kometer och planetytor bedrivs och avancerad rymdteknik utvecklas. Under utbildningen gör du många projekt tillsammans med företag och näringsliv, vilket gör att du får den kunskap och kompetens som efterfrågas av företagen. Här kommer några spännande exempel på vad du som civilingenjör inom rymdteknik kan bidra med: • Utveckla rymdfarkoster: Du kan vara med att skapa och utveckla rymdfarkoster för utforskning av rymden. • Bygga och utveckla satelliter: Du kan vara med i utvecklingen av satelliter som hjälper livet på jorden. • Forskning och innovation: Du kan forska inom rymdområdet både i Sverige eller utomlands.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig en helhetsyn på rymdteknik. Du lär dig hur rymdfarkoster och saterliter fungerar, hur de byggs och används. Du får en unik kunskap inom rymdområdet kan vara med och driva utvecklingen i rymden framåt.

Under de tre första åren lär du dig grundläggande ingenjörskunskaper och läser kurser inom mekanik, elektromagnetism och rymdmiljö. Du läser dina fem första terminer på campus i Luleå och därefter fyra terminer på campus i Kiruna. Du lär dig om om rymdinstument och förhållanden som existerar i rymden, såsom stårningpåverkan, megnetfält och mikrometeorider.  

Under fjärde och femte året läser du kurser inom vald inriktning i Kiruna och jobbar i  större projekt inom rymdområdet. Projekten har omfattat allt från utveckling av lödning i rymden, utveckla obemannade farkoster, och bygga små satelliter och raketer. Projekten har skett i samarbete med företag som SSC och ESA och följer samma procedurer som stora rymdprojekt. Du läser också kurser som du väljer efter intresse.  Studierna avslutas med ett examensarbete som du kan göra i samarbete med en potentiell framtida arbetsgivare.

För dig som vill studera utomlands finns stora möjligheter att göra delar av utbildningen på något av våra partneruniversitet. Många av våra studenter väljer till exempel att studera någonstans i Europa, Asien eller Nordamerika. 

Inriktningar

Rymdfarkoster och instrumentering
Du utvecklar en förståelse för hur satelliter är konstruerade, hur de styrs och hur man kommunicerar med satelliterna. Du lär dig planera och konstruera utrustning för satelliter, raketer och höghöjdsballonger och hur signaler från dessa analyseras.  Utbildningen ger dig ett kunnande om tekniska system som är användbart inom många områden.

Rymdens och atmosfärens fysik
Du lär dig fysiken bakom fenomen i rymden och jordens atmosfär. Det handlar bland annat om växelverkan mellan solen, jorden, och andra planeter i solsystemet. Men även om atmosfärsvetenskap och klimatförändringar och metoder för hur fenomen i rymden och atmosfären observeras med moderna instrument från jorden och rymden. 

          

Karriärmöjligheter

Efter examen öppnas dörrar till arbetsmöjligheter både i Sverige och utomlands. Ofta börjar studenter på någon junior position på rymdföretag i Sverige eller utomlands. Dina framtida arbetsuppgifter kan vara rymdfarkost-  eller satellitkonstruktion, satellitnavigering, fjärranalys eller miljöstudier. Tidigare studenter jobbar bland annat på företag som NASA, Swedish Space institution, Artic Space, SAAB, GKN Aerospace eller fortsätter forskar inom rymdområdet.    

Anmälan
Civilingenjör Rymdteknik
Luleå, Normal, Hösten 2024

Startdatum 2024-09-02, v.36 2024
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-87006
2024-04-15
70

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Anmälan öppnar 2024-03-15

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Mathias Milz

Mathias Milz, Biträdande professor

Organisation: Atmosfärsvetenskap, Rymdteknik, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0980-67541
Lars-Göran Westerberg

Lars-Göran Westerberg, Professor, Meriterad lärare

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491268