Hoppa till innehållet

Civilingenjör Rymdteknik

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
På Sveriges enda civilingenjörsutbildning i rymdteknik lär du dig att utveckla ny teknik inom rymdområdet. Kanske kommer du att bygga satelliter, studera jordens klimat eller utforska solsystemet. Rymdområdet har en internationell prägel och många gör sitt examensarbete utomlands.

De fem första terminerna är förlagda till Luleå, varefter byte av studieort görs till Kiruna. Specialiseringen i rymdteknik får du i Kiruna, där en för Europa unik rymdforskningsmiljö byggts upp. Här utvecklas en avancerad forskningsmiljö för nanosatelliter samt för utforskning av processer på asteroider, kometer och planetytor. Vid Institutet för rymdfysik bygger man satellitinstrument för färder till andra planeter. Från Esrange sänder man upp sondraketer och jättelika höghöjdsballonger för bl a ozonforskning. Vid den internationella radarorganisationen EISCAT studeras meteorer och norrsken.

Utbildningens innehåll

De första fem terminerna läser du grundläggande matematik, fysik och teknik vid campus Luleå. Dina studier börjar med ett basår med mycket matematik och fysik, i stort sett gemensamt för de flesta civilingenjörsprogram, men också inkluderande en fördjupning av matematik och fysik mot vad som är lämpligt för en rymdtekniker. Därefter läser du teknikkurser som är viktiga för just utbildningen i rymdteknik, såsom elektromekaniska system, mät- och reglerteknik, hållfasthetslära, fluidmekanik, elektronik och programmering.

Din rymdspecialisering får du under de följande fyra terminerna, då du läser vid Avdelningen för rymdteknik i Kiruna. Du lär dig principerna för typiska rymdinstrument och studerar de speciella förhållanden som råder i rymden, till exempel strålningsmiljö, heta plasmor, magnetfält och mikrometeoriter. Du läser ett antal kurser inom specifika rymdområden och väljer under utbildningens gång mellan två fasta specialiseringar (examensinriktningar) inom rymdteknik. Din studietid i Kiruna ger dig en god inblick i svensk och internationell rymdforskning med möjlighet att delta i raket- eller ballongprojekt.

Utbildningens sista termin ägnar du åt ett forskningsnära examensarbete vid något företag eller universitet, i Sverige eller utomlands. I Kiruna träffar du andra rymdstudenter från hela världen som följer något av de internationella masterprogrammen.

Inriktningar

Rymdfarkoster och instrumentering
Du utvecklar en förståelse för hur satelliter är konstruerade, hur de styrs samt hur man kommunicerar med satelliterna. Du lär dig att planera och konstruera utrustning för satelliter, raketer och höghöjdsballonger och lär dig hur signaler från dessa analyseras.  Utbildningen ger dig ett kunnande om tekniska system som är användbart inom många områden.

Rymdens och atmosfärens fysik
Du lär dig fysiken bakom fenomen i rymden och jordens atmosfär. Det handlar bland annat om växelverkan mellan solen, jorden, och andra planeter i solsystemet. Också om atmosfärsvetenskap och klimatförändringar, samt metoder för hur fenomen i rymden och atmosfären observeras med moderna instrument från jorden och rymden. 

Var kan jag jobba?

Du får en bred kompetens inom teknik och naturvetenskap med rymdteknik eller atmosfärsfysik som centralt tema. Du kan exempelvis arbeta på något svenskt eller utländskt företag inom rymdbranschen, eller så vill du kanske fortsätta med forskarstudier. Arbetsuppgifter kan t ex röra satellitkonstruktion, satellitnavigering, fjärranalys eller miljöstudier.

Anmälan
Civilingenjör Rymdteknik
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-87015
2023-04-17
70

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Anmälan öppnar 2023-03-15

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Mathias Milz

Mathias Milz, Biträdande professor

Organisation: Atmosfärsvetenskap, Rymdteknik, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0980-67541
Lars-Göran Westerberg

Lars-Göran Westerberg, Professor, Utbildningsledare för utbildning på forskarnivå

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491268