Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Civilingenjör Rymdteknik

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

För civilingenjörsexamen från programmet Rymdteknik 300 högskolepoäng krävs obligatoriska kurser i form av baskurser, kärnkurser, inriktningskurser och valfria kurser. Minst 90 högskolepoäng skall utgöras av kurser på avancerad nivå. 

För antagna från och med hösten 2016 är val av en av programmets två inriktningar Rymdfarkoster och instrumentering respektive Rymdens och atmosfärens fysik ett krav.  

Inriktningen Rymdfarkoster och instrumentering fördjupar dina kunskaper om rymdfarkoster som system samt hur dessa styrs och inkluderar ett examensarbete om 30 högskolepoäng inom inriktningsämnet.

Inriktningen Rymdens och atmosfärens fysik fördjupar dina kunskaper om fysiken i solsystemet och atmosfären samt klimatprocesser i atmosfären och inkluderar ett examensarbete om 30 högskolepoäng inom inriktningsämnet.

För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution. Praktik under utbildningstiden rekommenderas men är ej ett krav för examen.   Undervisningsspråk kan vara engelska i högre årskurs för kurs eller del av kurs. 

Omfattning

Programmets omfattning är 300 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • Rymdens och atmosfärens fysik
  • Rymdfarkoster och instrumentering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Baskurser: 52,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0004T Fysik 1 7,5 Grundnivå
F0048T Optik och fotonik 7,5 Grundnivå
G0010N Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 Grundnivå
M0047M Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0048M Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Grundnivå
M0049M Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Grundnivå
S0008M Sannolikhetslära och statistik 7,5 Grundnivå

Kärnkurser: 127,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
D0017E Introduktion till programmering för ingenjörer 7,5 Grundnivå
E0003E Elkretsteori 7,5 Grundnivå
E0007E Elektronik 7,5 Grundnivå
F0005T Fysik 2 7,5 Grundnivå
F0006T Fysik 3 7,5 Grundnivå
F0055T Mekanik II Ry 7,5 Grundnivå
F0056T Elektromagnetisk fältteori och elektromekaniska system 7,5 Grundnivå
F0059T Teknisk mekanik 7,5 Grundnivå
M0053M Linjära system och transformmetoder 7,5 Grundnivå
M0055M Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
R0005E Mät- och reglerteknik 7,5 Grundnivå
R0007R Ingenjörsvetenskap och rymdteknik 7,5 Grundnivå
R7004R Rymdfarkosters fysiska omgivning 7,5 Avancerad nivå
R7013R Rymdinstrument 7,5 Avancerad nivå
R7024R Rymdmaterial och strukturer 7,5 Avancerad nivå
R7025R Ban- och attityddynamik 7,5 Avancerad nivå
R7027R Beräkningsmetoder och ingenjörsverktyg 7,5 Avancerad nivå

Valfritt utrymme: 30 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 30 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.

Kurser inom inriktning 90 Högskolepoäng