Läsordning
Civilingenjör Rymdteknik

I läsordningen visas när och i vilken ordning kurser i program ska läsas. Revidering av utbildningsplan kan ske under studietiden.

Välj antagningstermin:

Årskurs 1

höstterminen 2018
vårterminen 2019
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
7,5 Hp
Schemamodul 1+4
7,5 Hp
Schemamodul 3+5
7,5 Hp
Schemamodul 2+5
7,5 Hp
Schemamodul 3+4
7,5 Hp
Schemamodul 1+2+5

Årskurs 2, planerad läsordning

Årskurs 3, planerad läsordning

höstterminen 2020
vårterminen 2021
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Välj 7,5 Hp av
7,5 Hp  
Valfritt utrymme
Kurser inom Inriktning

Årskurs 4, planerad läsordning

höstterminen 2021
vårterminen 2022
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Kurser inom Inriktning
Ny kurs
7,5 Hp
Rymdmaterial och strukturer
Ny kurs
7,5 Hp
Ban- och attityddynamik
Ny kurs
7,5 Hp
Beräkningsmetoder och ingenjörsverktyg

Årskurs 5, planerad läsordning

höstterminen 2022
vårterminen 2023
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Kurser inom Inriktning
Välj
7,5 Hp  
Valfritt utrymme
7,5 Hp  
Valfritt utrymme
Välj
7,5 Hp  
Valfritt utrymme
7,5 Hp  
Valfritt utrymme