Läsordning
Civilingenjör Rymdteknik

I läsordningen visas när och i vilken ordning kurser i program ska läsas. Revidering av utbildningsplan kan ske under studietiden.

Välj antagningstermin:

Årskurs 1

höstterminen 2019
vårterminen 2020
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Ny kurs
7,5 Hp
Differentialkalkyl
7,5 Hp
Ny kurs
7,5 Hp
Linjär algebra och integralkalkyl
7,5 Hp
Ny kurs
7,5 Hp
Linjär algebra och differentialekvationer
7,5 Hp
Ny kurs
7,5 Hp
Flervariabelanalys

Årskurs 2, planerad läsordning

höstterminen 2020
vårterminen 2021
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4

Årskurs 3, planerad läsordning

höstterminen 2021
vårterminen 2022
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Ny kurs
7,5 Hp
Kemi med hållbar utveckling
Välj 7,5 Hp av
7,5 Hp  
Valfritt utrymme
Kurser inom inriktning
Ny kurs
7,5 Hp
Beräkningsmetoder och ingenjörsverktyg

Årskurs 4, planerad läsordning

höstterminen 2022
vårterminen 2023
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Kurser inom inriktning
Ny kurs
7,5 Hp
Ban- och attityddynamik
Välj
7,5 Hp  
Valfritt utrymme
Ny kurs
7,5 Hp
Rymdmaterial och strukturer

Årskurs 5, planerad läsordning

höstterminen 2023
vårterminen 2024
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Kurser inom inriktning
Välj
7,5 Hp  
Valfritt utrymme
Välj
7,5 Hp  
Valfritt utrymme
7,5 Hp  
Valfritt utrymme