Hoppa till innehållet
Foto: Victor Öberg
Studenter från Luleå tekniska universitet hjälpte fönsterfabriken i Norsjö med att sätta i gång effektiviseringsprocessen. Foto: Victor Öberg

Studenter hjälpte företag att omstrukturera

Publicerad: 15 maj 2015

Fönsterfabriken Inwido i Norsjö ville effektivisera produktionsprocessen och minska på kostnader. Företaget kontaktade Luleå tekniska universitet för att få hjälp med processen.

– Vi ville förtäta produktionsprocessen och flytta ihop tillverkningsenheter för att minska intern transport, energikostnader och övrig resursfördelning, säger Urban Malmbom, tillförordnad platschef på Inwido.

Det var via LTU Business som Inwido kom i kontakt med lärare Kjell Rask på universitetet. Mötet resulterade i ett studiebesök från sex studenter med kunskap om industriell produktionsmiljö och produktionsprocesser. Besöket ledde till en nystart i Inwidos arbete där man utsåg en ny projektgrupp som jobbade med de utvalda studenterna.

– Projektet gav en förståelse för vikten av att ha bra brukarmedverkan och hur det är att arbeta skarpt med verkliga människor samt vilka problem som kan uppstå som man aldrig skulle möta i en skolmiljö, säger Victor Öberg, student på programmet Teknisk Design.

Företaget hade stått i låsta positioner gällande förtätningen. Helt plötsligt kom väldigt många lösningar fram tillsammans med den nya projektgruppen.

– Det märks att LTU är ett tekniskt universitet. Studenterna vet vad de sysslar med och beter sig professionellt. Det bästa var hur hela processen flöt och att studenterna satte sig in i problemet från allas synvinkel vilket skapade en öppen dialog, säger Urban Malmbom.

Studenterna kom i slutändan med två layout-alternativ på hur förtätningprocessen skulle genomföras och identifierade en lista med hinder som stoppade arbetet i nuläget. Inwido i Norsjö tillverkar 40 000 fönster per år och har cirka 75 anställda. Inwido-koncernen är i dagens läge Europas största fönstertillverkare.

– Samarbetet har ökat företagets möjligheter att effektiviseras och i framtiden ska vi bli ännu bättre på att ta tillvara de resurser som finns på universitetet, säger Urban Malmbom, tillförordnad platschef på Inwido.

Vill du utveckla ditt företag? Kontakta LTU Business