Hoppa till innehållet
Billerud Korsnäs teknisk design studenter redovisar

Studenter jobbar med Billerud Korsnäs

Publicerad: 22 mars 2018

Under sju veckor har civilingenjörsstudenter i teknisk design, inriktning produktionsdesign, jobbat med en arbetsplatsanalys hos Billerud Korsnäs Karlsborg. De tre studentgrupperna har fokuserat på ergonomi, fysisk säkerhet och den psykosociala arbetsmiljön. Samarbetet genomfördes för andra året i rad.

– Inom kursen arbetsplatsanalys får studenterna först lära sig metoder för att göra kartläggningar och analyser av arbetsmiljöer. Sedan får de testa metoderna i praktiken. Genom att lägga projektarbeten ute på verkliga arbetsplatser får studenterna kunskaper som de har direkt användning av i deras arbetsliv. Vår roll som lärare är att handleda och stödja studenterna i deras självständiga arbete, säger Joel Lööw, doktorand i arbetsvetenskap som också undervisar på kursen.

Framtidens industrier behöver designingenjörer

Billerud Korsnäs Karlsborg har ett långsiktigt mål att bli tillbuds- och skadefria och ville ta hjälp av Luleå tekniska universitet för att uppnå detta. Nu har samarbetet genomförts för andra året i rad. De åtgärdsförslag som det förra projektarbetet resulterade i har tagits tillvara av Billerud Korsnäs, och företaget vill fortsätta samarbetet.

– Gruppen som arbetar med arbetsmiljöforskning vid Luleå tekniska universitet har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta gentemot processindustrier i Norrbotten, säger Maria Sarady, processingenjör vid Billerud Korsnäs Karlsborg, och fortsätter:

– Vi ser också att det är till stor nytta för studenterna att få komma ut on-site för att få förståelse för industriell produktion. Vi hoppas att de skall överväga hälsa och säkerhet som en möjlig karriärväg. Det är ett område med stora utmaningar och vi behöver designa säkra arbetsmiljöer för att nå en tillbuds- och skadefri arbetsplats.

Presentationen en viktig del av kursen

Efter sju veckors arbete presenterade studenterna sina resultat för klasskamrater, lärare och representanter från Billerud Korsnäs Karlsborg. Att kunna genomföra en väl förberedd och tydlig presentation, samt kunna svara på bolagets frågor är också en viktig erfarenhet för studenterna.

– Studenterna var väl förberedda och presenterade resultat som både ligger i linje med aktiviteter som vi planerar, men även resultat som vi inte har tänkt på och som vi kan ha nytta utav. Det här är ett samarbete som Billerud Korsnäs önskar fortsätta med och som vi förhoppningsvis även kan utveckla, avslutar Maria Sarady.

Taggar