Utlandsstudier

Luleå tekniska universitet har utbytesavtal med ett stort antal universitet världen över. Därför har studenter på Teknisk design goda möjligheter att studera utomlands. I första hand rekommenderar vi att du förlägger dina utbytesstudier på vårterminen i årskurs tre.

För att inte halka efter med dina studier, är det bra om du under utlandsvistelsen försöker välja kurser som motsvarar de ordinarie kurser du skulle ha läst om du varit kvar i Luleå.

Om du vill tillgodoräkna dig obligatoriska kurser, se till att verifiera möjligheten till detta i god tid, genom att diskutera konkreta kursförslag med berörd examinator vid Luleå tekniska universitet. Då kan du av examinator få ett preliminärt besked om möjligheten till tillgodoräknande innan du formellt väljer kurser och skickar in din ansökan.