Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Civilingenjör Teknisk design

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Civilingenjörsutbildningen Teknisk design ger kunskap i att leda och medverka i framtidens utveckling. Teknisk design omfattar kreativt och praktiskt ingenjörsarbete för hållbar utveckling av användarvänliga lösningar på utmaningar, problem och behov i produkter, tjänster och system. Teknisk design innebär strukturerade, iteraktiva, integrerade och kreativa processer och metoder som syftar till att utifrån utforskande av utmaningar och användarbehov skapa, verifiera och dokumentera en produkt, tjänst eller system. Teknikområdet inkluderar multidisciplinär samverkan med andra teknikområden.
Under de första åren i utbildningen ges baskurser som ingår i alla civilingenjörsprogram såsom matematik, fysik, ekonomi och programmering. Dessutom läses kurser inom designområdet så som designmetodik, formlära, användarupplevelse, samt övar dina förmågor inom skissteknik, 2D och 3D-modellering, simulering,  modell- och prototyptillverkning.
I utbildningen ingår ett valfritt utrymme om 30 hp samt obligatoriskt val av inriktning där studenterna antagna från och med hösten 2023 väljer mellan Produktdesign och UX-design. Studenter antagna till och med hösten 2022 väljer mellan Produktionsdesign och Produktdesign. Inriktningarna är fördjupningar inom teknikområdet och ges de två sista åren. I utbildningsplanen ingår även examensarbete för teknologie kandidatexamen som ges i år 3 för antagna från och med 2023/24.
Utbildningen och de ingående kurserna är utformade för att successivt öka kunskap i samverkan med studentkollegor och lärare inom teknisk design utifrån aspekterna: Conceive (förstå/lära), Design (skapa/utforma/konstruera), Implement (implementera/göra/testa), Operate (självständigt driva/leda). 
För att uppfylla examenskraven för civilingenjör i Teknisk design krävs utöver baskurser och kärnkurser även kurskraven för en av utbildningens två inriktningar inklusive ett examensarbete omfattande 30 hp. Minst 90 högskolepoäng inklusive examensarbete ska utgöras av kurser på avancerad nivå.
Inriktning Produktdesign fokuserar på utvecklande av framtidens produkter och tjänster med utgångspunkt tjänstekoncept gentemot användarbehov och hållbar utveckling i samhället.
Inriktningen UX-design (antagna från och med 2023) fokuserar på utvecklandet av hållbara digitala och interaktiva lösningar med fokus på människans behov och förutsättningar.
Inriktningen Produktionsdesign (antagna till och med 2022) fokuserar på utveckling av industrimiljöer och hållbara arbetsplatser med människan i centrum.
För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.    
Undervisningsspråk kan vara engelska i högre årskurs för kurs eller del av kurs. 

Omfattning

Programmets omfattning är 300 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • Produktdesign
  • UX-design

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Baskurser: 37,5 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0004T Fysik 1 7,5 Grundnivå
G0010N Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 Grundnivå
M0047M Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0048M Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Grundnivå
M0049M Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Grundnivå

Kärnkurser: 120 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Ny kurs D2: Designstudio 15,0 Grundnivå
D0024A Examensarbete i teknisk design, kandidat 15,0 Grundnivå
D0028E Programmering och digitalisering 7,5 Grundnivå
D0057A D1: introduktion till Teknisk design 15,0 Grundnivå
D0058A Digitala designverktyg 7,5 Grundnivå
D0059A Introduktion till UX/UI 7,5 Grundnivå
F0006T Fysik 3 7,5 Grundnivå
M0010T Datorstödd konstruktion 7,5 Grundnivå
M0055M Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
S0001M Matematisk statistik 7,5 Grundnivå
Ny kurs D3: Co-design studio 15,0 Grundnivå
Ny kurs Hållbarhet, kritiskt tänkande och etik 7,5 Grundnivå

Val inom obligatoriska kurser: 7,5 Högskolepoäng

Valbart utrymme är 7,5 högskolepoäng. Ett valbart utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning inom vilken kurser ska väljas ur en bestämd mängd.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Ny kurs Hållbar designpraktik 7,5 Grundnivå Valbar
T0021T Material och tillverkningsmetoder 7,5 Grundnivå Valbar

Valfritt utrymme med förslag på kurser som kan bytas ut mot andra kurser: 15 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 15 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
Ny kurs Visuell storytelling 7,5 Grundnivå Valbar
Ny kurs Gamification design 7,5 Grundnivå Valbar
Ny kurs Utforskande design och teknologier 7,5 Grundnivå Valbar

Kurser inom inriktning 150 Högskolepoäng