Hoppa till innehållet

Obligatoriska kurser
Civilingenjör Teknisk design

Visar kurser i huvudområde, samt övriga krav för examen.

Välj antagningstermin:

Utbildningens innehåll och upplägg

Civilingenjörsutbildningen Teknisk design ger kunskap i att leda och medverka i framtidens utveckling: att utveckla och utforma innovativa och användarvänliga produkter, arbetsplatser och system som är anpassade efter människans behov och förutsättningar. Under de första åren i utbildningen ges baskurser som ingår i alla civilingenjörsprogram såsom matematik, fysik, ekonomi och kemi. Dessa kurser varvas med kärnkurser inom området teknisk design som designmetoder, produktionssystem och ergonomi. I utbildningen ingår ett valfritt utrymme om 30 hp samt obligatoriskt val av inriktning där studenterna väljer mellan Produktdesign eller Produktionsdesign. Inriktningen är fördjupning inom teknikområdet och ges de två sista åren.

Utbildningen och de ingående kurserna är utformade för att successivt öka kunskap i samverkan med studentkollegor och lärare inom teknisk design utifrån aspekterna: Conceive (förstå/lära), Design (skapa/utforma/konstruera), Implement (implementera/göra/testa), Operate (självständigt driva/leda). 

För att uppfylla examenskraven för civilingenjör i Teknisk design krävs utöver baskurser och kärnkurser även kurskraven för en av utbildningens två inriktningar inklusive ett examensarbete omfattande 30 hp. Minst 90 högskolepoäng inklusive examensarbete ska utgöras av kurser på avancerad nivå.  För tillträde till kurs för examensarbete ska angivna förkunskapskrav i kursplan vara uppfyllda. Särskild information om ansöknings- och antagningsförfarande till examensarbete säkerställs av kursgivande institution.   Undervisningsspråk kan vara engelska i högre årskurs för kurs eller del av kurs. 

Omfattning

Programmets omfattning är 300 Högskolepoäng

Examen

Inriktningar

Inriktning

  • Produktdesign
  • Produktionsdesign

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Obligatoriska kurser

Baskurser: 45 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
F0004T Fysik 1 7,5 Grundnivå
G0010N Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 Grundnivå
M0047M Differentialkalkyl 7,5 Grundnivå
M0048M Linjär algebra och integralkalkyl 7,5 Grundnivå
M0049M Linjär algebra och differentialekvationer 7,5 Grundnivå
S0001M Matematisk statistik 7,5 Grundnivå

Kärnkurser: 120 Högskolepoäng

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
A0011A Industriell produktionsmiljö 7,5 Grundnivå
A0013A Produkt- och produktionsdesign 7,5 Grundnivå
A0015A Ergonomi 1 7,5 Grundnivå
D0028E Programmering och digitalisering 7,5 Grundnivå
D0030A Design: process och metod 15,0 Grundnivå
D0037A Design: teori och praktik 15,0 Grundnivå
D0055A Människa-Maskin-Interaktion 7,5 Grundnivå
F0006T Fysik 3 7,5 Grundnivå
M0010T Datorstödd konstruktion 7,5 Grundnivå
M0011T Hållfasthetslära A 7,5 Grundnivå
M0012T Maskinkomponenter 7,5 Grundnivå
M0055M Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
T0019T Tillverkningsmetoder 7,5 Grundnivå
T0021T Material och tillverkningsmetoder 7,5 Grundnivå

Valfritt utrymme med förslag på kurser som kan bytas ut mot andra kurser: 30 Högskolepoäng

Valfritt utrymme

Valfritt utrymme är 30 högskolepoäng. Ett valfritt utrymme motsvarar en obligatorisk poängomfattning av kurser från universitet och högskola.

Kurskod Kurs Hp Nivå Kommentar
A7013A Ergonomi 2 7,5 Avancerad nivå Valbar
D0018A Grafisk formgivning 7,5 Grundnivå Valbar
D0026A Grafiska användargränssnitt 7,5 Grundnivå Valbar
D0028A Skissteknik II 7,5 Grundnivå Valbar
D0029A Hållbar produkt- och tjänsteutveckling 7,5 Grundnivå Valbar
D7008A Avancerad grafisk formgivning och datorgrafik 7,5 Avancerad nivå Valbar

Kurser inom inriktning 105 Högskolepoäng