Hoppa till innehållet

Läsordning
Civilingenjör Teknisk design

I läsordningen visas när och i vilken ordning kurser i program ska läsas. Revidering av utbildningsplan kan ske under studietiden.

Välj antagningstermin:

Årskurs 1

höstterminen 2023
vårterminen 2024
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4

Årskurs 2, planerad läsordning

höstterminen 2024
vårterminen 2025
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Ny kurs
15 Hp
D2: Designstudio
7,5 Hp
7,5 Hp
Ny kurs
7,5 Hp
Hållbarhet, kritiskt tänkande och etik

Årskurs 3, planerad läsordning

höstterminen 2025
vårterminen 2026
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Ny kurs
15 Hp
D3: Co-design studio
Välj 7,5 Hp av
Ny kurs
7,5 Hp  
Hållbar designpraktik
Välj 15 Hp av
 
Valfritt utrymme
Ny kurs
7,5 Hp  
Utforskande design och teknologier
Ny kurs
7,5 Hp  
Visuell storytelling
Ny kurs
7,5 Hp  
Gamification design

Årskurs 4, planerad läsordning

höstterminen 2026
vårterminen 2027
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Kurser inom inriktning

Årskurs 5, planerad läsordning

höstterminen 2027
vårterminen 2028
Läsperiod 1
Läsperiod 2
Läsperiod 3
Läsperiod 4
Kurser inom inriktning