Toppbild teknisk fysik och elektroteknik
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Välj din inriktning

I årskurs fyra börjar du din specialisering mot just ditt intresseområde. De här inriktningarna gäller antagna höstterminen 2018.

Utbildningen har tre olika inriktningar som har utformats utifrån näringslivets behov och universitets forskningsprofil. 

 

LTU_berakningsfysik

Beräkningsteknik och fysik

Här ligger fokus på metoder för att modellera och simulera beteendet hos tekniska och fysikaliska system. Du har möjlighet att välja kurser som ger dig fördjupade kunskaper om beräkningsmetoder inom ett antal olika tillämpningsområden.
 

LTU_sensors_signals

Fysikaliska mätmetoder och sensorsystem

Du lär dig metoder för att mäta olika fysikaliska fenomen samt analysera och tolka signaler i sensorsystem. Här har du möjlighet att välja kurser som ger dig fördjupad förståelse för modellering av fysikaliska fenomen och hur man konstruerar sensorsystem.
 

LTU_mikrodatorteknik

Elektroniksystem och reglerteknik

Du lär dig metoder för att analysera, modellera och konstruera elektroniska och mikrodatorbaserade system för mätning och reglering. Du har möjlighet att välja kurser som ger dig en fördjupad förståelse för konstruktion och tillämpning av sådana system.