Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Utbildningen för dig som vill arbeta med avancerad teknikutveckling och forskning. Den här utmanande utbildningen ger dig gedigen teoretisk kompetens integrerad med praktiska färdigheter, allt för att du ska kunna möta morgondagens utmaningar inom näringsliv, samhälle och akademi.

Utbildningen kombinerar de klassiska områdena teknisk fysik och elektroteknik, som är centrala inom teknikutveckling och naturvetenskap. Utbildningen ger dig en bred teknisk och naturvetenskaplig kompetens och du lär dig behärska användbara ingenjörsverktyg. Dina färdigheter inom matematik, fysik och elektroteknik kan leda till arbete inom många olika områden, till exempel teknisk utveckling eller forskning.

Utbildningens innehåll

De första åren får du en gedigen grund i matematik, fysik och elektroteknik samtidigt som du lär dig använda viktiga ingenjörsverktyg och att arbeta i projekt. De två sista åren specialiserar du dig inom en inriktning som avslutas med ett större projekt och ett examensarbete, där du har möjlighet att samarbeta med ingenjörer på företag eller forskare inom akademin. 

Inriktningar

Utbildningen har tre olika inriktningar som har utformats utifrån näringslivets behov och universitets forskningsprofil. 

Beräkningsteknik och fysik  
Här ligger fokus på metoder för att modellera och simulera beteendet hos tekniska och fysikaliska system. Du har möjlighet att välja kurser som ger dig fördjupade kunskaper om beräkningsmetoder inom ett antal olika tillämpningsområden.

Fysikaliska mätmetoder och sensorsystem  
Du lär dig metoder för att mäta olika fysikaliska fenomen samt analysera och tolka signaler i sensorsystem. Här har du möjlighet att välja kurser som ger dig fördjupad förståelse för modellering av fysikaliska fenomen och hur man konstruerar sensorsystem.

Elektroniksystem och reglerteknik  
Du lär dig metoder för att analysera, modellera och konstruera elektroniska och mikrodatorbaserade system för mätning och reglering. Du har möjlighet att välja kurser som ger dig en fördjupad förståelse för konstruktion och tillämpning av sådana system.

Var kan jag jobba?

Du kan arbeta med forskning och innovation inom både små och stora företag, och du har möjlighet att göra karriär som specialist eller som chef. En del fortsätter med forskarstudier vid ett universitet för att erhålla doktorsexamen, vilket möjliggör en karriär även inom akademin. 

Anmälan
Luleå, Normal, Hösten 2017

Startdatum 2017-08-16, v.33 2017
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-87392
2017-04-18
35

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

Eller:

Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Frågor om ansökan, behörighet och antagning

 

Q  Ställ dina frågor i vårt formulär 

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Andreas Almqvist

Andreas Almqvist, Professor

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492407
Fredrik Sandin

Fredrik Sandin, Biträdande professor

Organisation: Industriell elektronik, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-493163