Hoppa till innehållet

Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Utbildningen för dig som vill arbeta med avancerad teknik, utveckling och forskning. Den här utbildningen ger dig gedigen teoretisk kompetens, analytisk förmåga och praktiska färdigheter som gör att du kan möta morgondagens utmaningar.

Nästan all slags teknikutveckling genomsyras av olika slags kombinationer av fysik och elektroteknik, vilket är kärnan i det här programmet. Genom att välja Teknisk fysik och elektroteknik vid Luleå tekniska universitet så bygger du upp ett teoretiskt kunnande, samt praktiska färdigheter och problemlösningsförmåga som behövs för att möta morgondagens utmaningar. Dina fördjupade kunskaper och färdigheter inom matematik, fysik och elektroteknik kan leda till arbete inom många olika områden, speciellt med anknytning till utveckling eller forskning.

Utbildningens innehåll

De första tre åren ger dig en gedigen grund i matematik, fysik och elektroteknik. Du lär dig också att använda viktiga ingenjörsverktyg för programmering, simulering och dataanalys, samt att arbeta i projekt. De två sista åren specialiserar du dig genom att välja en av tre inriktningar.

Inriktningar

Utbildnings tre inriktningar har utformats utifrån universitets forskningsprofil för att möta kunskapsbehov och förbereda dig för en framtid i ständig utveckling och förändring. Dessa avslutas med ett större projekt och ett examensarbete, där du har möjlighet att samarbeta med företag och forskare. 

Beräkningsteknik och fysik  
Det här är inriktningen för dig som vill lära dig mer om modeller och beräkningsmetoder för att kunna simulera beteendet hos tekniska och fysikaliska system. Här ges du även möjlighet att fördjupa dig inom fysik genom att välja kurser som Fasta tillståndets fysik, Relativitetsteori och Atom- och molekylfysik.

Fysikaliska mätmetoder och sensorsystem  
Inriktningen fokuserar på metoder för att mäta fysikaliska fenomen samt modellera och analysera signaler i sensorsystem. Här har du möjlighet att välja kurser som ger dig fördjupad förståelse för mätmetoder, modellering, maskininlärning, neuronnät och digital kommunikation.

Elektroniksystem och reglerteknik  
Inriktningen fokuserar på metoder för att analysera, modellera och konstruera elektroniska och mikrodatorbaserade system för mätning och reglering. Du har möjlighet att välja kurser som ger dig en fördjupad förståelse för konstruktion och tillämpning av sådana system, t.ex. inom robotik och automation.

Var kan jag jobba?

Du kan arbeta med forskning och innovation inom både små och stora företag, och du har möjlighet att göra karriär som specialist eller som chef. En del fortsätter med forskarstudier vid ett universitet för att erhålla doktorsexamen, vilket möjliggör en karriär även inom akademin. 

Anmälan
Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik
Luleå, Normal, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-87006
2022-04-19
40

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Öppen för sen anmälan
Ansök här

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Andreas Almqvist

Andreas Almqvist, Professor

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492407
Fredrik Sandin

Fredrik Sandin, Professor

Organisation: Maskininlärning, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-493163