Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Utbildningen för dig som vill arbeta med avancerad teknikutveckling och forskning. Den här utbildningen ger dig gedigen teoretisk kompetens integrerad med praktiska färdigheter, allt för att du ska kunna möta morgondagens utmaningar inom näringsliv, samhälle och akademi.

Utbildningen kombinerar de klassiska områdena teknisk fysik och elektroteknik, som är centrala inom teknikutveckling och naturvetenskap. Utbildningen ger dig en bred teknisk och naturvetenskaplig kompetens och du lär dig behärska användbara ingenjörsverktyg. Dina färdigheter inom matematik, fysik och elektroteknik kan leda till arbete inom många olika områden, till exempel teknisk utveckling eller forskning.

Utbildningens innehåll

De första åren får du en gedigen grund i matematik, fysik och elektroteknik samtidigt som du lär dig använda viktiga ingenjörsverktyg och att arbeta i projekt. De två sista åren specialiserar du dig inom en inriktning som avslutas med ett större projekt och ett examensarbete, där du har möjlighet att samarbeta med ingenjörer på företag eller forskare inom akademin. 

Inriktningar

Utbildningen har tre olika inriktningar som har utformats utifrån näringslivets behov och universitets forskningsprofil. 

Beräkningsteknik och fysik  
Inriktningen fokuserar på metoder för att modellera och simulera beteendet hos tekniska och fysikaliska system. Du har möjlighet att välja kurser som ger dig fördjupade kunskaper i fysik och beräkningsmetoder inom flera olika tillämpningsområden.

Fysikaliska mätmetoder och sensorsystem  
Inriktningen fokuserar på metoder för att mäta fysikaliska fenomen samt modellera och analysera signaler i sensorsystem. Här har du möjlighet att välja kurser som ger dig fördjupad förståelse för mätmetoder, modellering, digital kommunikation och maskininlärning.

Elektroniksystem och reglerteknik  
Inriktningen fokuserar på metoder för att analysera, modellera och konstruera elektroniska och mikrodatorbaserade system för mätning och reglering. Du har möjlighet att välja kurser som ger dig en fördjupad förståelse för konstruktion och tillämpning av sådana system.

Var kan jag jobba?

Du kan arbeta med forskning och innovation inom både små och stora företag, och du har möjlighet att göra karriär som specialist eller som chef. En del fortsätter med forskarstudier vid ett universitet för att erhålla doktorsexamen, vilket möjliggör en karriär även inom akademin. 

Anmälan
Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik
Luleå, Normal, Hösten 2019

Startdatum 2019-08-21, v.34 2019
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-87005
2019-04-15
30

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

Eller:

Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Andreas Almqvist

Andreas Almqvist, Professor

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492407
Fredrik Sandin

Fredrik Sandin, Biträdande professor

Organisation: Elektroniksystem, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-493163