Hoppa till innehållet
Vattensystem globala mål x 3

Vatten är livsviktigt för människor, djur, växter och för en hållbar utveckling

Programmet vattensystem och miljö fokuserar i första hand på de globala målen rent vatten och sanitet för alla, hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt hållbara städer och samhällen.

Du lär dig hur vatten bör hanteras i bebyggda områden med hänsyn till utmaningar som att undvika översvämningar, skydda vattenförekomster, och återvinna resurser som finns i avloppsvattnet som kommer från samhället. För alla vattensystem som vi bygger gäller det att de måste fungera utifrån tekniska, sociala och miljömässiga perspektiv.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.