Hoppa till innehållet

Nya kurser för Vattensystem och miljö

Under utbildningsplan hittar du en fullständig översikt av alla kurser som är planerade till programmet civilingenjör vattensystem och miljö. Där kan du också klicka vidare till kursplan för befintliga kurser som bekriver kursens innehåll. På denna sida kan du läsa mer om nya kurser som planeras för programmet.

Rör och ledningar i ett dricksvattenverk.
Innovativ vattenhantering

Vattenbrist, översvämningar och förorenade vattenresurser är globala utmaningar som denna kurs ger en introduktion till.

Vattenfall
Naturliga vattentransport-processer

Att förstå och kunna räkna om hur vatten rör sig i vattendrag och i marken är viktigt för både människa och miljön.

Kranvatten
Vattenförsörjning

Hur kan vi tillhandahålla vatten av lämplig kvalité för olika ändamål?

biofilter
Dagvatten och blå-grön infrastruktur

Hur kan vi ta hand om dagvatten inom städer, utan att påverkar miljön negativt?

Växtbädd för avloppsrening Foto: Rasmus Klapp
Decentraliserade småskaliga avloppssystem

Små anläggningar för avloppsvattenbehandling är viktiga system för att skydda miljön.

Regn i staden
Klimatanpassning och hydrologisk modellering

Klimatförändringen kräver att våra städer anpassas till större nederbörd och högre temperaturer.

Brädspel om hålbarhet & resursåteranvändning Foto: Ico Broekhuizen
Systemanalys

Smarta val av designlösningar kräver systemtänkande och helhetssyn.

biofilter
Dagvattenkvalitet och -rening

Föroreningar i dagvatten från t.ex. bilar eller industri kan vara farliga för ekosystem, så det är viktig att känna till olika behandlingsmetoder.

Dagvattenmodell Foto: Ico Broekhuizen
GIS och modellering i ett VA-perspektiv

Datorsystem kan hjälpa oss utvärdera och kontrollera system för dagvatten, dricksvatten och avlopp.