Hoppa till innehållet

Studera utomlands under utbildningen

Utmaningar kring vattenförsörjning, översvämningar och avloppsbehandling är av stort vikt över hela världen. Därför är utlandsstudier ett perfekt komplement till programmet civilingenjör vattensystem och miljö.

Under flera perioder i utbildningen går det utmärkt att åka utomlands:

  1. Tio veckorspraktik i år 3. Praktiken ligger strax innan sommaren, så det går bra att kombinera med efterföljande resa.
  2. Under vårterminen i år 4 och höstterminen i år 5 är hälften av tiden avsatt till valfria kurser. För kurserna som du annars skulle läsa på campus i Luleå går det oftast att hitta alternativ på ett av våra drygt 200 partneruniversitet i ett 50-tal länder.
  3. Examensarbetet som avslutar utbildningen kan utföras såväl inom Sverige som utomlands, antingen på företag, myndigheter eller forskningsorganisationer.