Hoppa till innehållet

Civilingenjör Vattensystem och miljö

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Som civilingenjör i vattensystem och miljö arbetar du med globala utmaningar i en svensk kontext. Fokus ligger på teknik som bidrar till ett hållbart samhälle och innovativa lösningar inriktade på vår vattenmiljö. Du lär dig att förstå sambandet mellan teknik, samhälle och effekterna på miljön.

Vattenbrist, översvämningar och förorenade vattenresurser är utmaningar som du kommer att jobba med. Dina kunskaper och färdigheter är viktiga vid planering, utformning och drift av hållbara system för dricksvatten, avlopp och dagvatten. Programmet ges i nära samarbete med vattenbranschen i Sverige och det återspeglas i projektuppgifter, studiebesök och tillfällen då du kan knyta kontakt med framtida arbetsgivare. Utmaningarna inom vattenbranschen är många och behovet av ingenjörer är stort. Du får kunskaper som är efterfrågade för att lösa vattenfrågor både nationellt och internationellt.

Utbildningens innehåll

Under programmet första två år läser du grundläggande kurser i matematik, fysik och naturvetenskap parallellt med grundläggande kurser inom vatten och miljö, till exempel hydrologi, avfallsteknik, dagvattenhantering och blågrön infrastruktur, vattenförsörjning och avloppssystem. Under utbildningens tredje år läser du om hållbart byggande, småskaliga avloppssystem och geohydrologi. Tredje året har du praktik, i Sverige eller utomlands, då du får tillämpa dina kunskaper och färdigheter. Under fjärde och femte året läser du inriktningskurser. Oavsett inriktning läser du kurser om provtagning och miljökontroll, systemanalys samt planering, drift och underhåll för vattensektorn. Ett halvt år av studietiden är avsatt till valfria kurser. Du har också möjlighet att genomföra en utbytestermin på ett utländskt universitet. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som genomförs i nära samarbete med ett företag, kommun eller med forskare vid universitetet.

Teoripass, laborationer, fältövningar och studiebesök är viktiga delar av studierna. Projektuppgifter är ofta verklighetsbaserade och anknyter till aktuella frågeställningar i samhället eller inom forskning.  

Inriktningar

Urban vattenhantering och klimatanpassning : Inriktningen handlar om hur en planerar, bygger och driftar system för en hållbar dagvattenhantering. Du studerar dagvattnets variationer, både flödes- och kvalitetsmässigt. Du lär dig hur urbana vattensystem kan utformas och integreras i bebyggelse för att minska översvämningsrisken i stadsområden, såväl idag som under framtida klimatförhållanden. Vi går också igenom hur anläggningar kan utformas för att rena dagvattnet som avrinner vid regn och hur dagvattenanläggningar kan skapa mer attraktiva boendemiljöer och biologisk mångfald.

Resursanvändning och cirkulär ekonomi: Inriktningen handlar om de resurser som finns i avloppet och hur de kan återanvändas. Du får kunskap om hur en bygger hållbara vatten- och sanitetslösningar i utvecklingsländer. Du lär dig hur källsorterande system för avlopp kan utformas och drivas, hur naturnära reningsmetoder kan användas och hur processer utformas för avloppsrening och biogasproduktion. Du lär dig även verktyg som kan användas för att analysera hållbarheten av olika tekniska lösningar. 

Var kan jag jobba?

Efter utbildningen kan du till exempel jobba på vatten- och miljöbolag, kommuner och myndigheter. Du kan även jobba i byggbranschen eller som processingenjör hos teknikleverantörer. I dagsläget utbildas endast hälften så många ingenjörer som vattensektorn i Sverige behöver. Samtidigt är vattensektorns utmaningar globala och det finns goda möjligheter att arbeta utomlands. För dig som vill bli forskare är utbildningen en utmärkt start. 

Anmälan
Civilingenjör Vattensystem och miljö
Luleå, Normal, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-85001
2022-04-19
30

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Inställd

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Ico Broekhuizen

Ico Broekhuizen, Biträdande universitetslektor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493570
Annelie Hedström

Annelie Hedström, Professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492309
Inga Herrmann

Inga Herrmann, Biträdande professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492528