Hoppa till innehållet

Civilingenjör Vattensystem och miljö

300 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Som civilingenjör i vattensystem & miljö arbetar du med globala utmaningar under svenska förhållanden. Fokus ligger på teknik som bidrar till ett hållbart samhälle och innovativa lösningar inriktade på vår vattenmiljö. Du lär dig att förstå sambandet mellan teknik, samhälle och effekterna på miljön.

Programmet ges i nära samarbete med vattenbranschen i Sverige och det återspeglas i projektuppgifter, studiebesök och tillfällen att träffa framtida arbetsgivare. Du får kunskaper som är efterfrågade nationellt och internationellt för att klimatanpassa städer, minska föroreningar och säkra framtidens vattenbehov. Där ingår bred kunskap inom hydrologi, vattenrening, modellering och resursåtervinning. Det finns även möjlighet att studera utomlands.

Utbildningens innehåll

Under utbildningen lär du dig att säkra samhällets vattenbehov, minska föroreningar till sjöar och hav, och återvinna resurser som finns i avloppsflöden. Fokus ligger på teknik som bidrar till en hållbar vattenhantering i den bebyggda miljön. Du kommer att arbeta med planering, utformning och drift av hållbara system för dricksvatten, avlopp och dagvatten. Utmaningarna inom vattenbranschen är många: exempelvis kommer du att kunna jobba med vattenbrist, översvämningar och förorenade vattenresurser. Teoripass, laborationer, fältövningar och studiebesök är viktiga delar av studierna. Projektuppgifter är ofta verklighetsbaserade och anknyter till aktuella frågeställningar i samhället eller inom forskning. Det nära samarbetet med industrin bidrar till kursernas relevans för utmaningar som branschen står inför.

Under programmets första två år läser du grundläggande kurser i matematik, fysik och naturvetenskap parallellt med grundläggande kurser inom vatten och miljö, som dagvattenhantering och blågrön infrastruktur, avfallsteknik, vattenförsörjning och avloppssystem. Under utbildningens tredje år läser du om hållbart byggande, småskaliga avloppssystem och geohydrologi. Året avslutas med praktik, i Sverige eller utomlands, där du får testa på ingenjörsyrket.

Under fjärde och femte året läser du inriktningkurser inom antingen urban vattenhantering och klimatanpassning eller resursanvändning och cirkulär ekonomi. Oavsett inriktning läser du kurser om provtagning och miljökontroll, systemanalys samt planering, drift och underhåll för vattensektorn. Ett halvår av studietiden är avsatt till valfria kurser, vilket ger dig chansen att själv spetsa din utbildning inför din kommande karriär. Du har också möjlighet att genomföra en utbytestermin på ett utländskt universitet. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som genomförs i nära samarbete med ett företag, kommun eller med forskare vid universitetet.   

Inriktningar

Urban vattenhantering och klimatanpassning 
Den här inriktningen handlar om hur en planerar, bygger och driftar system för en hållbar dagvattenhantering. Du studerar dagvattnets variationer, både flödes- och kvalitetsmässigt. Du lär dig hur urbana vattensystem kan utformas och integreras i bebyggelse för att minska översvämningsrisken i stadsområden, såväl idag som under framtida klimatförhållanden. Vi går också igenom hur anläggningar kan utformas för att rena dagvattnet som avrinner vid regn och hur dagvattenanläggningar kan skapa mer attraktiva boendemiljöer och biologisk mångfald.

Resursanvändning och cirkulär ekonomi 
På den här inriktningen lär du dig om de resurser som finns i avloppet och hur de kan återanvändas. Du får kunskap om hur en bygger hållbara vatten- och sanitetslösningar i utvecklingsländer. Du lär dig hur källsorterande system för avlopp kan utformas och drivas, hur naturnära reningsmetoder kan användas och hur processer utformas för avloppsrening och biogasproduktion. Du lär dig även verktyg som kan användas för att analysera hållbarheten av olika tekniska lösningar.  

Karriärmöjligheter

Ingenjörer med kunskap om vatten är mycket efterfrågade. Du kan exempelvis jobba som miljökonsult, utvecklingsingenjör på kommun, eller i byggbranschen. Du kan antingen välja att bli specialist inom ett område eller att arbeta bredare. Idag utbildas endast hälften så många ingenjörer som vattensektorn i Sverige behöver. Samtidigt är vattensektorns utmaningar globala och det finns goda möjligheter att arbeta utomlands. 

Anmälan
Civilingenjör Vattensystem och miljö
Luleå, Normal, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-85010
2023-04-17
25

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Inställd

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Ico Broekhuizen

Ico Broekhuizen, Biträdande universitetslektor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493570
Annelie Hedström

Annelie Hedström, Professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492309
Inga Herrmann

Inga Herrmann, Biträdande professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492528