Draknästet 2017

Publicerad: 18 oktober 2017

Konceptet draknästet är ett återkommande inslag för Luleå tekniska universitets studenter inom samhällsbyggande. Samma regler som i Venture Cup används och många innovativa idéer har sett dagens ljus i draknästet, detta år var inget undantag.

15 studentgrupper presenterade sina idéer för att effektivisera byggandet och de tävlandebidragen innehöll allt från renodlade uppfinningar till appar/molntjänster och återvinning. Det vinnande bidraget hörde till den förstnämnda kategorin, det vill säga en innovativ ny och konkret teknisk lösning. Mycket mer än så kan inte beskrivas här då sekretess råder.

– Det finns före detta studenter som idag lever på de innovationer som togs fram i denna tävling så vår sekretesspolicy har skärps lite för varje år, säger Lars Stehn, professor inom träbyggnad vid Luleå tekniska universitet.

Priset för det vinnande bidraget är, förutom äran, en möjlighet att träffa LTU Business och då få en djupare analys av möjligheter och risker. Där finns också chansen till finansiering av prototyper och marknadsanalys.

– Detta är årets roligaste event och något jag ser fram emot hela året. Men att gissa vem som vinner, det är jag kass på, jag har alltid fel, avslutar Lars Stehn som är mycket nöjd med årets tävling.

Tävlingen draknästet genomförs inom kursen industriellt byggande där studenter från civilingenjörsprogrammen inom arkitektur och väg- och vattenbyggnad ingår. Juryn bestod av och Birgitta Forsberg, egen företagare, Erik Söderholm, också han egen företagare samt Lisa Mujagic, LTU Business.

Lars Stehn

Stehn, Lars - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491976
Rum: F955 - Luleå»